Prof Ivan Blahun

Przykład gazeciarza - omówienie

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • prof Ivan Blahun
 • Programowanie w warunkach ryzyka
Pobrań: 462
Wyświetleń: 1260

PRZYKŁAD GAZECIARZA Gazeciarz kupuje w hurtowni gazety po określonej cenie. Jeśli kupi za mało gazet w stosunku do popytu to traci na skutek niewykorzystanej możliwości. Jeśli zbyt dużo - traci na gazetach, które nie zostały sprzedane. Ustalić ile gazet powinien kupić aby otrzymany dochód ze sprzed...

Programowanie w warunkach ryzyka - wstęp

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • prof Ivan Blahun
 • Programowanie w warunkach ryzyka
Pobrań: 119
Wyświetleń: 1050

W dotychczasowych sytuacjach decyzyjnych zakładaliśmy, że podejmowanie decyzji w warunkach pełności jest pewne w postaci ściśle określonego czasu, zysku itd. Często w rzeczywistości wynik podjętej decyzji zależy od stanu otoczenia, które będziemy nazywać stanem natury. Np. dla rolnictwa takim natura...

Negocjacje - przykładowe zadania

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • prof Ivan Blahun
 • Prognozowanie i symulacje
Pobrań: 203
Wyświetleń: 2527

NEGOCJACJE Są procesem, w którym przynajmniej dwie strony, mające różne opinie, potrzeby i motywacje, starają się dojść do porozumienia w ważnej dla nich kwestii. Pytania sprawdzające: Co to jest BATNA? Opisz i podaj przykład. BATNA - Best Alternative to a Negotiated Agreement, czyli w tłumaczen...

Prognozowanie - zadania

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • prof Ivan Blahun
 • Prognozowanie i symulacje
Pobrań: 175
Wyświetleń: 763

Zadanie 1 Na podstawie Rocznika Statystycznego dobierz dwie serie danych do analizy poziomu średniego zmiennych, rozrzutu względem średniej oraz liniowej zależności jednej zmiennej od drugiej. Dane powinny być zebrane z minimum 20 okresów (stanów zmiennej). Dokonaj wizualizacji danych oraz przedsta...

Problem ogrodnika - omówienie

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • prof Ivan Blahun
 • Programowanie w warunkach ryzyka
Pobrań: 203
Wyświetleń: 1050

PROBLEM OGRODNIKA Ogrodnik ma 4 ha ziemi. Specjalizuje się w uprawie pomidorów i cebuli. Plony zależą od stanu pogody. Dla każdego stanu ustalono plony pomidorów i cebuli (tys/ha). Znamy prawdopodobieństwo wystąpienia stanu pogody. Znamy także cenę sprzedaży: 3 zł/kg pomidorów i 2 zł/kg cebuli. Ze ...