Prof. dr hab. Zygmunt Gontarz

Zakres materiału - kolokwium I

 • Politechnika Warszawska
 • prof. dr hab. Zygmunt Gontarz
 • Chemia
Pobrań: 371
Wyświetleń: 2240

SEMESTR 1 Podstawy chemii Zakres materiału - kolokwium I Układ okresowy (rdzeniowy) Jakie liczby jednoznacznie opisują położenie pierwiastka w układzie okresowym? Bloki pierwiastków w wersji rdzeniowej układu okresowego Przestrzenna wersja układu okresowego. Wersje układu okresowego. Wymień p...

Reakcje ok - cz.2 - omówienie

 • Politechnika Warszawska
 • prof. dr hab. Zygmunt Gontarz
 • Chemia nieorganiczna
Pobrań: 154
Wyświetleń: 1701

reakcje2 co może powstać w wyniku zobojętnienia zasadą sodową roztworów kwasów: H3PO3, H3BO3, H5IO6 2) równowagi z wodą: Cl2, NH2OH, Na2TeO3 3) reakcja metalicznego galu, cynku i strontu z r-rem KOH 4) roztwarzanie miedzi i chromu w stężonym ...

Reszta ok - omówienie

 • Politechnika Warszawska
 • prof. dr hab. Zygmunt Gontarz
 • Chemia nieorganiczna
Pobrań: 63
Wyświetleń: 1085

reszta 1) trwałe w r-rach drobiny tlenowe lub tlenowodorowe tworzone przez pierwiastki III grupy 2) trwałe w r-rze (tlenowe i beztlenowe) drobiny chromu i manganu 3) trwałe w r-rach proste drobiny pierw. III grupy bloku sp 4) izotopy H 5) pierw. d...

Podstawowe definicje chemiczne

 • Politechnika Warszawska
 • prof. dr hab. Zygmunt Gontarz
 • Chemia
Pobrań: 231
Wyświetleń: 1526

Podstawowe definicje chemiczne 5 października 2011 16:04 (np. atomów, cząsteczek, jonów, elektronów i innych indywiduów chemicznych, a także fotonów, w tym ostatnim przypadku nosi nazwę ajnsztajn) Jeden mol jest to licznośd materii układu, zawierającego liczbę cząstek równą liczbie atomów za...

Electronegativity - omówienie

 • Politechnika Warszawska
 • prof. dr hab. Zygmunt Gontarz
 • Chemia biochemia i biofizyka
Pobrań: 14
Wyświetleń: 735

Elektroujemność pierwiastków wg Paulinga (P) i Allreda-Rochowa (A-R). Z 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 H He Li Be B C N O F Ne Na ...

Model kroplowy - omówienie

 • Politechnika Warszawska
 • prof. dr hab. Zygmunt Gontarz
 • Chemia
Pobrań: 42
Wyświetleń: 945

160 N 140 120 100 80 60 40 20 0 0 20 40 60 Z 100 80 Rys. 1. Ścieżka stabilności - klasyfikacja trwałych jąder atomowych w układzie osi Z-N. 8.8 E 8.6 8.8 E 8.6 A = 44 8.4 8.4 8.2 8.2 8.0 8.0 7.8 7.8 7.6 A = 4...

Origin of the Elements. Isotopes and Atomic Weights

 • Politechnika Warszawska
 • prof. dr hab. Zygmunt Gontarz
 • Chemia
Pobrań: 7
Wyświetleń: 490

1 2 H 3 He 5 4 Li 11 12 Na 19 Mg Rb 55 Fr Y 57 Ba Ra 23 Ti 40 39 88 87 22 Sc Sr 56 Cs Al 21 Ca 38 37 7 C 104 89 Ac 106 Db 59 58 Ce Th Nd Pa Pm 93 92 U Np Pt Mt 63 62 Sm Pu 65 Gd Am Cm Tl Pb 54 53 Te I 84 Bi Kr Xe 85 Po 86 ...

Tabele chemiczne cz. 1 (Periodic block)

 • Politechnika Warszawska
 • prof. dr hab. Zygmunt Gontarz
 • Chemia
Pobrań: 7
Wyświetleń: 455

1 s 1 1 0 H n 2 q 2 He 3 4 5 6 5 6 7 8 B C N O 13 14 15 16 Al Si P S 31 32 33 34 Ga Ge As Se 49 50 51 52 In Sn Sb Te 81 82 83 84 Tl Pb Bi Po 113 114 115 116 Uut Uuq Uup Uuh 7 9 F 17 Cl 35 Br 53 I 85 At 117 Uus 8 q 10 Ne 18 Ar 36 Kr 54 Xe 86 ...

Przykładowe pytania na egzamin z chemii.

 • Politechnika Warszawska
 • prof. dr hab. Zygmunt Gontarz
 • Chemia
Pobrań: 105
Wyświetleń: 1953

PODSTAWY CHEMI EGZAMIN Wymień podstawowe elementy struktury materii na różnych jej poziomach. Podaj charakterystykę nośników oddziaływań pomiędzy elementami struktury materii. Na czym polegają oddziaływania silne w jądrach atomowych? Podaj radialny i kątowy rozkład gęstości prawdopodobieństwa z...

Teoria pola krystalicznego - omówienie

 • Politechnika Warszawska
 • prof. dr hab. Zygmunt Gontarz
 • Chemia
Pobrań: 469
Wyświetleń: 1932

Teoria pola krystalicznego (TPK) - model opisujący strukturę elektronową związków kompleksowych tworzonych przez metale przejściowe. Teoria ta pozwala przewidzieć niektóre własnośc...