Prof. dr hab. Zofia Dach

note /search

Górnictwo w chinach - Chińska władza i społeczeństwo

  • Uniwersytet Wrocławski
  • Górnictwo
Pobrań: 49
Wyświetleń: 1554

Co czeka polskie górnictwo w Chinach? Coraz liczniejsze wizyty przedstawicieli górnictwa chińskiego w Polsce każą bliżej przyjrzeć się naszym możliwościom na tym niezwykle egzotycznym rynku. Oficjalnie Chiny są państwem „biednym”, „rozwijającym się”, które oczekuje równoprawnej wymiany gospodarczej...

MAKROekonomia SUM UEK

  • Makroekonomia
Pobrań: 910
Wyświetleń: 3570

Przedmiot i metodologia makroekonomii. Dział ekonomii, analiza gospodarki. Dochód narodowy, wydatki na konsumpcję, wydatki na inwestycję, oszczędności, dochody i wydatki budżetu państwa, bilans handlowy i płatniczy kraju, popyt na pieniądz i podaż pieniądza, przeciętny poziom cen, rozmiary zatrudnie...

Ochrona własności intelektualnej

  • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
  • Ochrona własności intelektualnej
Pobrań: 980
Wyświetleń: 7329

Pierwszy plik to ustawa o zwalczaniu nieuczciwej korupcji. Drugi plik to test zamknięty z odpowiedziami, składający się 160 pytań. Ostatni plik zawiera wyjaśnienie definicji takich jak: prawo autorskie, wynalazek, patent, dozwolony użytek osobisty, . znak towarowy, prawo ochronne na znak towar...

MIKROekonomia SUM UEK

  • Mikroekonomia
Pobrań: 707
Wyświetleń: 5243

Produkcja i czynniki produkcji. Krzywa transformacji, granica możliwości produkcyjnych. Istota wyboru ekonomicznego. Koszty alternatywne. Racjonalność gospodarowania. Istota i rodzaje rynków. Popyt i podaż oraz czynniki je określające. Elastyczność popytu i podaży. Prawo popytu i podaży. Równowaga r...

Gospodarka odpadami - egzamin

  • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
  • Gospodarka odpadami
Pobrań: 126
Wyświetleń: 2338

Pojęcia zawarte w notatce zostały wytłumaczone w szczegółowy sposób. Wysokoenergetyczne metody spawania: TIME Niskoenergetyczne metody spawania: MIG, TIG, MAG Otuliny: Główne funkcje otuliny - osłona łuku przed dostępem atmosfery - wprowadzenie do obszaru spawania pierwiastków odtleniających i ...