Prof. dr hab. Zbigniew Dresler

note /search

Finanse przedsiębiorstw - egzamin Dresler

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • Finanse przedsiębiorstw
Pobrań: 6097
Wyświetleń: 11249

1.Zobowiązania z tyt podatków i świadczeń na ubezpieczenia społeczne są dla firmy: a) częścią kapitału stałego b) Elementem kapitału obcego krótkoterminowego c) Składnikiem majątku obrotowego d) Elementem rachunku kosztów firmy 2.Podstawową funkcją zapasów wyrobów gotowych (towarów) ...

Analiza finansowa - egzamin

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Analiza finansowa
Pobrań: 4088
Wyświetleń: 18837

prof. dr hab. Zbigniew Dresler Gotowe rozwiązania na egzamin, rachunek zysków i strat, bilans spółki, Analiza wyniku operacyjnego przy wykorzystaniu dźwigni operacyjnej, zysk netto a skrócenie okresu inkasowania należności, wydłużanie ...

Wskaźniki rentowności

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Analiza finansowa
Pobrań: 1001
Wyświetleń: 3570

Tablica 1. WSKAŹNIKI RENTOWNOŚCI Rodzaj wskaźnika Konstrukcja wskaźnika Jednostka miary 1. Wskaźnik rentowności brutto 2. Wskaźnik rentowności netto 3. Wskaźnik poziomu Kosztów opera- cyjnych (operacyj- ności) 4. Wskaźnik stopy zwrotu z kapitału własnego (ROE) 5. Wskaźnik stopy zwrotu z aktywów (R...

Finanse Przedsiębiorstw - Egzamin

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Finanse przedsiębiorstw
Pobrań: 1974
Wyświetleń: 8302

...7. Koszt kredytu = Rn * (1-T) T- podatek dochodowyRn- kredyt Zadanie 3 Jakie są skutki finansowe wydłużenia zapasów w roku 2004 i 2005. Przyjmij oprocentowanie kredytu w wys. 8%. Sposób obliczania zadania : 1. Obliczamy cykl zapasów Cykl zapasów 2004 = Zapasy2004 * 360/ sprzedaż200...

Analiza finansowa - test - Rachunek zysków i strat

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Analiza finansowa
Pobrań: 1883
Wyświetleń: 11585

Na 5-stronicową notatkę składają się 2 tablice (rachunek zysków i strat oraz bilans spółki), a także 4 zadania. Poruszone zostają następujące kwestie: analiza wyniku operacyjnego, sposób obliczania dźwigni operacyjnej, analiza czynniko...

Egzamin-opracowanie

 • Politechnika Gdańska
 • Analiza finansowa
Pobrań: 1631
Wyświetleń: 2828

Grupa A Lp. Wyszczególnienie 2006 r. 2007 r. 1. 2. Przychody ze sprzedaży netto Koszty uzyskania przychodów, w tym Ko szty stałe, w tym: Amortyzacja koszty zmienne 25 460 22 368 12 644 1 244 9 724 33 076 27 854 12 836 1 404 15 018 3. Zysk operacyjny (poz.1- poz. 2) 3 092 5 222 4...