Prof. dr hab. Wojciech Patryas

note /search

Definicja metajęzykowa - definicja przedmiotowa

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Logika prawnicza
Pobrań: 322
Wyświetleń: 3682

W. Patryas. Notatka składa się z 3 stron. definicja metajęzykowa - definicja przedmiotowa Jeżeli język, w którym sformułowana jest określona definicja, jest metajęzykiem języka, dla którego sformułowana jest ta definicja, to stanowi ona defin...

Badania prowadzone z perspektywy

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Logika prawnicza
Pobrań: 56
Wyświetleń: 763

W. Patryas. Notatka składa się z 3 stron. Badania prowadzone z perspektywy: - lingwistycznej - zmierzają do wyjaśnienia rozmaitych zjawisk językowych - logicznej - zmierzają do rekonstrukcji języka jako środka komunikacji poprzez odtworzenie rozmaitych typów konstytuujących go reguł Reguły formo...

Podział zbioru

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Logika prawnicza
Pobrań: 98
Wyświetleń: 1393

W. Patryas. Notatka składa się z 1 strony. PODZIAŁEM ZBIORU nazywamy tylko taki zabieg wyróżniania jego podzbiorów, który spełnia dwa wymogi - wymóg rozłączności i wymóg adekwatności - wymóg rozłączności - dowolne dwa wyróżnione podzbiory są wzajem rozłączne, to znaczy, wzajemnie wykluczają się ...

Rachunek zdań - Spójnik

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Logika prawnicza
Pobrań: 280
Wyświetleń: 1659

W. Patryas. Notatka składa się z 6 stron. Rozdział I Rachunek zdań 1. Zdanie w sensie logicznym- wyrażenie, które ma wartość logiczną, czyli jest prawdziwe albo fałszywe. Wyrażenie jest prawdziwe wtedy, gdy opisuje rzeczywistość tak jak ona się ma, natomiast fałszywe, gdy opisuje rzeczywistość ni...

Zdanie w sensie logicznym

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Logika prawnicza
Pobrań: 448
Wyświetleń: 2576

W. Patryas. Notatka składa się z 4 stron. Zdanie w sensie logicznym - wyrażenie, które ma wartość logiczną (prawda/fałsz - wartości logiczne - właściwość obiektywna) - wyrażenie prawdziwe - opisuje rzeczywistość tak jak ona się ma - fałszywe - opisuje rzeczywistość, lecz nie tak jak się ona ma ...

Wprowadzenie do rachunku predykatów

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Logika prawnicza
Pobrań: 238
Wyświetleń: 1407

W. Patryas. Notatka składa się z 4 stron. Rozdział II Wprowadzenie do rachunku predykatów Imię własne- jego zadaniem jest oznaczać jakieś indywiduum w celu wyróżnienia go spośród innych obiektów. Każde imię własne oznacza tylko jeden jakiś ob...

Zbiory

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Logika prawnicza
Pobrań: 203
Wyświetleń: 1155

W. Patryas. Notatka składa się z 4 stron. Rozdział III Zbiory Zbiór w sensie kolektywnym to pewna całość składająca się z przedmiotów będących jej częściami. Zbiór w sensie dystrybutywnym to zespół pewnych obiektów wyróżnionych w określony sposób Elementy to obiekty należące do danego zbioru w se...

Relacje - Dziedzina

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Logika prawnicza
Pobrań: 147
Wyświetleń: 1071

W. Patryas. Notatka składa się z 2 stron. Rozdział IV Relacje Człony są to obiekty między którymi zachodzi dana relacja. Cechy są to relacje jednoczłonowe. Relacje dwuczłonowe to relacje zachodzące zawsze między dwoma obiektami. Relacje trójczłonowe to relacje zachodzące między trzema obiektami. ...

Język

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Logika prawnicza
Pobrań: 140
Wyświetleń: 1631

W. Patryas. Notatka składa się z 2 stron. Rozdział V Język Reguły ustalające słownik danego języka jest to ogół słów danego języka stanowiący jego słownik. Reguły gramatyczne dzielimy na reguły ustalające kategorie gramatyczne i reguł...

Definicja metajęzykowa i przedmiotowa

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Logika prawnicza
Pobrań: 140
Wyświetleń: 1057

W. Patryas. Notatka składa się z 2 stron. Rozdział VI Definicje Definicja metajęzykowa- jeśli język, w którym sformułowana jest określona definicja jest metajęzykiem języka, dla którego sformułowana jest ta definicja to stanowi ona definicję m...