Prof. dr hab. Wojciech Chróścielewski

Postępowanie administracyjne - komplet wykładów

  • Uniwersytet Łódzki
  • prof. dr hab. Wojciech Chróścielewski
  • Postępowanie administracyjne
Pobrań: 2093
Wyświetleń: 5810

Decyzje zapadające po wznowionym postępowaniu administracyjnym.Wznowienie postępowanie administracyjne może zakończyć się w trojaki sposób. Zawsze jest to decyzja administracyjna.Pierwszą z takich decyzji jest decyzja o odmowie uchylenia dotychczasowej decyzji. Zapada ona...

Postępowanie administracyjne - postępowanie wyjaśniające

  • Uniwersytet Łódzki
  • prof. dr hab. Wojciech Chróścielewski
Pobrań: 196
Wyświetleń: 2597

Informacje w notatce poruszają zagadnienia takie jak: postępowanie wyjaśniające art. 165, rozprawa administracyjna, zawieszenie postępowania, odwołania, zakaz reformationis in peius, funkcje prawa i prawa o postępowaniu administra...