Prof. dr hab. Wojciech Chróścielewski

note /search

Postępowanie administracyjne - komplet wykładów

  • Uniwersytet Łódzki
  • Postępowanie administracyjne
Pobrań: 3199
Wyświetleń: 8953

Decyzje zapadające po wznowionym postępowaniu administracyjnym.Wznowienie postępowanie administracyjne może zakończyć się w trojaki sposób. Zawsze jest to decyzja administracyjna.Pierwszą z takich decyzji jest decyzja o odmowie uchylenia dotychczasowej decyzji. Zapada ona...