Prof. dr hab. Witold Wojdyło

note /search

Doktryny polityczne i prawno - opracowanie

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Historia myśli politycznej
Pobrań: 826
Wyświetleń: 2597

PAPALIZM: Grzegorz VII zapoczątkował proces desakralizacji władzy świeckiej. Państwo jest z istoty złe, ma rację bytu gdy realizuje sprawiedliwość bożą, a więc jest błogosławiona przez Kościół. Papież jest głową wszystkich panujących i prawdziwym cesarzem, biskupi są bliżsi Bogu niż władcy. Papie...

Historia doktryn politycznych i prawnych - skrypt

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Historia myśli politycznej
Pobrań: 2730
Wyświetleń: 7084

Skrypt ten jest wypisem wszystkich, co ważniejszych rzeczy z podręcznika (tego nowszego, mniej komunistycznego, z którego całego skrypt jest już dostępny na forum lex.edu.pl), z części II i III (z wymaganych do egzaminu 5 podrozdziałów). Wyjątkami są liberalizm polski i spór o kształt prawa w...

Historia myśli politycznej - opracowanie

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Historia myśli politycznej
Pobrań: 1008
Wyświetleń: 2814

HISTORIA MYŚLI POLITYCZNEJ Stanisław Filipowicz - „ Historia myśli polityczno - prawnej ” FILOZOFIA STAROŻYTNA Mity jako pierwsze nośniki myśli politycznej: a) jest „opowieścią o walorach sakralnych” b) ma charakter niepodważalny c) zawiera w sobie wiedzę o początkach stworzenia (kosmogoniczne) ...

Dante Aligiehri

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Historia myśli politycznej
Pobrań: 273
Wyświetleń: 2065

Dante Alighieri - projekt światowej monarchii Dante Alighieri żył w latach (1265-1321).Był jednym z największych poetów włoskich. Rozpoczął studia retoryki , gramatyki , filozofii , literatury oraz teologii , później studiował wnikliwie ...

Myśl polityczna - rozważania metodologiczne

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Historia myśli politycznej
Pobrań: 105
Wyświetleń: 1393

1. Myśl polityczna co obejmuje? Obejmuje swoimi zainteresowaniami wszelkie publiczne zachowania jednostek i grup społecznych, które odnoszą się do wzajemnych relacji między jednostkami, grupami i wytworami ich działań czym się zajmuje? (o co pyta?) czy i dlaczego chcemy być wolni? Jakie warun...

Myśl polityczna - metodologia

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Historia myśli politycznej
Pobrań: 112
Wyświetleń: 1148

Myśl polityczna zajmuje się wszelkimi zachowaniami jednostek i grup społecznych, odnosza  się do relacji pomiędzy nimi i ocenia ich produkty oraz działania. Na jakich kwestiach koncentruje się myśl polityczna?: -czy i dlaczego chcemy być wolni? - jakie warunki muszą być spełnione? - jak powinien wy...

Myśl polityczna starożytnego Wschodu

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Historia myśli politycznej
Pobrań: 28
Wyświetleń: 1288

2) Pierwociny MP znajdują się w mitach religijnych, znajdują także swoje odbicie w sposobie  interpretacji ówczesnego świata, znajdują one również odzwierciedlenie w bóstwach, a także  w sztuce Obserwacja narodzin człowieka i śmierci, powstaje refleksja, może być przyczynkiem do MP. Obserwacja i in...

Refleksja polityczna starożytnych Chin

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Historia myśli politycznej
Pobrań: 91
Wyświetleń: 1673

zajęcia nr 4 Refleksja polityczna starożytnych Chin „Polityka to królewska sztuka wzajemnego przenikania się umysłów” 1) Władze cesarskie nawiązywały do sił przyrodniczych (np. ministerstwo nieba – kierowało  najważniejszymi sprawami państwa, gdyż niebo przykrywa wszystko); ministerstwo ziemi –  ...

Myśl polityczna starozytnej Grecji

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Historia myśli politycznej
Pobrań: 329
Wyświetleń: 1876

  1) Myśl polityczna najlepsze ujście znalazła w umysłach filozofów (V-IV wiek p.n.e.). W sposób  umowny możemy dokonać periodyzacji: okres kosmologiczny (VI-V wiek p.n.e.), okres  oświecenia...

Doktryny polityczne w starożytności

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Historia myśli politycznej
Pobrań: 56
Wyświetleń: 1624

Wykład nr 6  „Polityka to umiejętność sprawowania władzy politycznej.  Ateny i Sparta: Tyrania opierać się miała na niebezpiecznym dla społeczności wyniesieniu do władzy tyrana, w  szczególności ponad prawo. Dostrzegano możliwość pojawienia się w kręgu tyrana pewnych  nieprawidłowości: nepotyzm. ...