Prof. dr hab. Wiesław Wątorek

Cykl kwasów trójkarboksylowych

 • Uniwersytet Wrocławski
 • prof. dr hab. Wiesław Wątorek
 • Biotechnologia roślin
Pobrań: 49
Wyświetleń: 707

Notatka zawiera między innymi takie zagadnienia jak : etap wiążący glikolizę z cyklem kwasów trójkarboksolowych, mikrografia elektronowa kompleksu, pierwsza reakcja CKT, izomeryzacja cytryn...

Transport elektronów - biotechnologia

 • Uniwersytet Wrocławski
 • prof. dr hab. Wiesław Wątorek
 • Biotechnologia roślin
Pobrań: 91
Wyświetleń: 588

Notatka zawiera takie zagadnienia jak : transport elektronów, oksydacyjna fosforylacja, utlenienie glukozy, potencjał redukcyjny, łańcuch transportu elektronów, pary redoks...

Wstęp do biotechnologii

 • Uniwersytet Wrocławski
 • prof. dr hab. Wiesław Wątorek
 • Biotechnologia roślin
Pobrań: 91
Wyświetleń: 742

Notatka zawiera między innymi takie zagadnienia jak : ogólny zarys metabolizmu, glikoliza, oddychanie komórkowe, metabolizm białek, metabolizm aminokwasów...

Biosynteza i degradacja białek

 • Uniwersytet Wrocławski
 • prof. dr hab. Wiesław Wątorek
 • Biotechnologia roślin
Pobrań: 63
Wyświetleń: 714

Notatka zawiera takie zagadnienia jak : adaptorowa hipoteza, kod genetyczny, biosynteza białka, degradacja białka (…) …Notatka zawiera takie zagadnienia jak : adaptorowa hipoteza, kod genetyczny,

Glikoliza w biotechnologii

 • Uniwersytet Wrocławski
 • prof. dr hab. Wiesław Wątorek
 • Biotechnologia roślin
Pobrań: 42
Wyświetleń: 833

Notatka zawiera między innymi takie zagadnienia jak : glikoliza, szlak Ebdema, historia badań nad fermentacją, fazy glikolizy...

Metabolizm aminokwasów - biotechnologia

 • Uniwersytet Wrocławski
 • prof. dr hab. Wiesław Wątorek
 • Biotechnologia roślin
Pobrań: 98
Wyświetleń: 616

Notatka zawiera takie zagadnienia jak : cykl przemiany azotu w przyrodzie, obieg azotu we współczesnym świecie, enzymologia asymilacji azotanów...

Metabolizm nukleotydów - biotechnologia

 • Uniwersytet Wrocławski
 • prof. dr hab. Wiesław Wątorek
 • Biotechnologia roślin
Pobrań: 56
Wyświetleń: 588

Notatka zawiera takie zagadnienia jak : pojęcie nukletydów, biosynteza puryn, synteza AMP i GMP, cykle w biosyntezie (…) …Notatka zawiera takie zagadnienia jak : pojęcie nukletydów, biosynteza

Glukoneogeneza w biotechnologii

 • Uniwersytet Wrocławski
 • prof. dr hab. Wiesław Wątorek
 • Biotechnologia roślin
Pobrań: 126
Wyświetleń: 875

Notatka zawiera takie zagadnienia jak : karboksylaza pirogronianowa zależna od biotyny, glukoneogeneza, karboksynaza, ...

Integracja procesów metabolicznych

 • Uniwersytet Wrocławski
 • prof. dr hab. Wiesław Wątorek
 • Biotechnologia roślin
Pobrań: 56
Wyświetleń: 679

Notatka porusza między innymi zagadnienia takie jak: procesy metaboliczne, synteza makrocząsteczek, katabolizm, anabolizm...