Prof. dr hab. Violetta Konarska-Wrzosek

note /search

Prawo i postępowanie karne skarbowe

  • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
  • Prawo karne skarbowe
Pobrań: 1190
Wyświetleń: 6657

in. zagadnienia takie jak: prawo karne, rys historyczny, autonomiczność regulacji, funkcje prawa karnego skarbowego, sprawstwo, pozorny zbieg przepisów ustawy, karalność, odpowiedzialność posiłkowa, interwenient, oskarżyciel publiczny, strony postępowania, itp. Prawo i postępowanie karne skarbowe. ...