Prof. dr hab. Tomasz Majewski - strona 2

note /search

Modele konsumpcji - wykład

 • Uniwersytet Łódzki
 • Główne nurty kultury polskiej i światowej XX i XXI wieku
Pobrań: 252
Wyświetleń: 1057

Model FORDA - masowa produkcja takich samych rzeczy/produktów przy maszynie, standaryzacja produktu i pracy. Ford podniósł pensje pracownikom, żeby mogli kupować te produkty. Ale to w pewnym momencie przestało wystarczać. Okazało się także, że podstawowa funkcja samochodu, a więc to, ze jeździł nie ...

Najważniejsze nazwiska - wykład

 • Uniwersytet Łódzki
 • Główne nurty kultury polskiej i światowej XX i XXI wieku
Pobrań: 126
Wyświetleń: 1008

An. Kłosowska - kultura masowa wiąże się z masowymi mediami, dlatego nie jest tym samym, co kultura popularna Adorno + Horkheimer - szkoła frankfurdzka D. McDonald E. Morene - kultura masowa jest produkowana jak inne produkty, rozprzestrzenia się za pomoca podobnych technik Strinati - kultura ma...

Narracje, w które wchodzą ludzie - wykład

 • Uniwersytet Łódzki
 • Główne nurty kultury polskiej i światowej XX i XXI wieku
Pobrań: 28
Wyświetleń: 490

Narracje, w które wchodzą ludzie Are you in? Czy wchodzisz w to - narracje, w które trzeba wejść i zaangażować się w nie. Nowe praktyki konsumenckie/ nowe formy badań marketingowych: Zaangażowanie emocjonalne Społeczności owy charakter nowych pra...

Pamięć zbiorowa - mediatyzacja - wykład

 • Uniwersytet Łódzki
 • Główne nurty kultury polskiej i światowej XX i XXI wieku
Pobrań: 105
Wyświetleń: 1036

Pamięć zbiorowa: mediatyzacja, pamięć jako pole bitwy Allison Lanzberg „Pamięć protetyczna” i Boris Halbsbach twierdzą, że pamięć zbiorowa szwankuje. Więzy z resztą społeczeństwa są...

Ponowoczesność - wykład

 • Uniwersytet Łódzki
 • Główne nurty kultury polskiej i światowej XX i XXI wieku
Pobrań: 420
Wyświetleń: 1736

Ponowoczesność Ponowoczesność najczęściej przeciwstawia się nowoczesności, która jest monolitem z idei oświeceniowych. Nowoczesność to krytyka tego, co przyniósł ład. W wymiarze socjologicznym - to społeczeństwa ryzyka (giddens i Bell) Ponowoczesne społeczeństwo to

Przemysł kulturalny - wykład

 • Uniwersytet Łódzki
 • Główne nurty kultury polskiej i światowej XX i XXI wieku
Pobrań: 49
Wyświetleń: 756

Przemysł kulturalny Przemysł kulturalny przemysł kultury przemysł kreatywny Częściej używamy przymiotnika „kreatywny” niż „twórczy” To przejście zapożyczone ze szkoły frankfurckiej - szkoła w sposób krytyczny donosiła się do przemysłu. Problem komercji brzmi: CZY PRODUKCJA WYKLUCZA KREATYWNOŚĆ? - ...

Sfera publiczna - wykład

 • Uniwersytet Łódzki
 • Główne nurty kultury polskiej i światowej XX i XXI wieku
Pobrań: 126
Wyświetleń: 714

Sfera publiczna Jürgen Habermas W XVII i XVIII wieku rodzą się przestrzenie o statusie eksterytorialnym, gdzie każdy, kto mówi ciekawie, może być wysłuchany: kawiarnie. Przekształcenie prasy elitarnej w gazety publiczne, późniejsze penny ...

Społeczeństwo ryzyka - wykład

 • Uniwersytet Łódzki
 • Główne nurty kultury polskiej i światowej XX i XXI wieku
Pobrań: 637
Wyświetleń: 2079

Społeczeństwo ryzyka: „Nowoczesność i Tożsamość” - Giddens Nowy kontekst badania kultury np. socjologii kultury, w którym widać np. takie elementy jak: wskazówki dotyczące robienia badań ankietowych przez Internet, które bardzo szybko mog...

Społeczne aspekty nowych zjawisk medialnych - wykład

 • Uniwersytet Łódzki
 • Główne nurty kultury polskiej i światowej XX i XXI wieku
Pobrań: 28
Wyświetleń: 518

SPOŁECZNE ASPEKTY NOWYCH ZJAWISK MEDIALNYCH 2 bieguny - rozpad więzi poprzez media - rozwój więzi dzięki mediom unifikacja vs fragmentaryzacja homogenizacja indywidualizacja globalność etc. heterogeniczność współistnienie komunikacji bezpośredniej i zapośredniczonej (my mamy wybór) - od nas z...

Co to jest teoria i ewolucjonizm - omówienie

 • Uniwersytet Łódzki
 • Teoria kultury
Pobrań: 266
Wyświetleń: 826

TEORIA pewna hipoteza, która oferuje rozstrzygnięcie pewnego problemu opis nie wyjaśnienie uniwersalna w przypadku nauk empirycznych, przyrodniczych jest formą wiedzy i opiera się o nią spekulatywna, interdyscyplinarna `Culler: teoria ...