Prof. dr hab. Tomasz Majewski

Czas - wykład

 • Uniwersytet Łódzki
 • prof. dr hab. Tomasz Majewski
 • Główne nurty kultury polskiej i światowej XX i XXI wieku
Pobrań: 49
Wyświetleń: 847

C Z A S Traktujemy nasz czas, jako jedyny możliwy i traktujemy go, jako naturalne zjawisko, nie ma to żadnego związku z tym, co dzieje się za oknem. Uzmysławia się ludziom, że mamy naturalny rytm, ale także konstrukt jakim jest CZAS. Porządkuje on cale życie społeczne. Zatem to jak go ukonstrujemy, ...

Podział na kultury jest stały i niezmienny - wykład

 • Uniwersytet Łódzki
 • prof. dr hab. Tomasz Majewski
 • Główne nurty kultury polskiej i światowej XX i XXI wieku
Pobrań: 21
Wyświetleń: 658

Czy podział na kultury jest stały i niezmienny…? Nie rodzimy się z dobrym gustem czy smakiem. Należy zwracać uwagę na takie procesy jak socjalizacja, zatem kto decyduje o tym, na co mamy zwracać uwagę, a na co nie? Amerykanom brakowało takich instytucji, jakie były w Europie, mowa tu o: instytucji d...

Konstruowanie tradycji - wykład

 • Uniwersytet Łódzki
 • prof. dr hab. Tomasz Majewski
 • Główne nurty kultury polskiej i światowej XX i XXI wieku
Pobrań: 21
Wyświetleń: 756

Konstruowanie tradycji [Hausbaum?] i ktoś jeszcze twierdzili, że tradycje narodowe zostały wymyślone. W trakcie ruchów narodowowyzwoleńczych i państwotwórczych poszukiwano nowych tradycji, głęboko zakorzenionych w historii kraju/narodu dla legitymizacji powstania narodu/ państwa. Niemcy - po zakoń...

Konsumpcja - wykład - społeczeństwo konsumpcyjne

 • Uniwersytet Łódzki
 • prof. dr hab. Tomasz Majewski
 • Główne nurty kultury polskiej i światowej XX i XXI wieku
Pobrań: 350
Wyświetleń: 1533

Konsumpcja: spożywanie, jedzenie, nie wymaga wysiłku z łac. spożywać, potem negatywnie rozumiana bo marnotrawienie XIX w. - neutralizacja: w kręgach burżuazji ideologia, ruchy konsumenckie, sposób bycia uwarunkowana historycznie i kulturowo związana z gospodarką, z kapitalizmem cechy społecze...

Kultura masowa - wykład

 • Uniwersytet Łódzki
 • prof. dr hab. Tomasz Majewski
 • Główne nurty kultury polskiej i światowej XX i XXI wieku
Pobrań: 105
Wyświetleń: 1043

Kultura masowa Kultura masowa wiąże się z rozwojem masowych mediów. Dawniej, kiedy nie istniały media igrzyska olimpijskie były kulturą popularną, a nie masową. Istniał kontrast między walkami

Kultura narodowa i etniczna - wykład

 • Uniwersytet Łódzki
 • prof. dr hab. Tomasz Majewski
 • Główne nurty kultury polskiej i światowej XX i XXI wieku
Pobrań: 98
Wyświetleń: 1386

Kultura narodowa i etniczna G. Mathers. To informacje i tożsamość dostępne w globalnym supermarkecie kultury. 1. Konsumpcja 2. Globalność 3. Jesteśmy wolni w tym jak wybieramy naszą kulturę JA PROTEUSZOWE: cały czas się zmieniamy i jesteśmy inni, bo mamy dostęp do supermarketu kultury, dzięki które...

Kultura popularna - wykład

 • Uniwersytet Łódzki
 • prof. dr hab. Tomasz Majewski
 • Główne nurty kultury polskiej i światowej XX i XXI wieku
Pobrań: 315
Wyświetleń: 1421

Kultura popularna Zestandaryzowane treści: uniwersalne wątki, które odwołują się do podstawowych uczuć np. melodramaty Homogeniczny/jednolity charakter: różne wątki i tematy mogą być ...

Kulturowy wymiar mediów - wykład

 • Uniwersytet Łódzki
 • prof. dr hab. Tomasz Majewski
 • Główne nurty kultury polskiej i światowej XX i XXI wieku
Pobrań: 98
Wyświetleń: 1379

Kulturowy wymiar mediów Kultura jako proces komunikacji. Proces komunikacji w mediach pojmowanych w kontekście ich kulturowego protokołu obsługi (podobnie jak w przypadku wytworów kultury masowej, ludzie wykazują sporą kreatywność w wykorzystywaniu technologii komunikacji). Symboliści - nie istni...

Miasto w ujęciu socjologicznym - wykład

 • Uniwersytet Łódzki
 • prof. dr hab. Tomasz Majewski
 • Główne nurty kultury polskiej i światowej XX i XXI wieku
Pobrań: 238
Wyświetleń: 1449

Miasto MIASTO W UJĘCIU SOCJOLOGICZNYM - forma miejsca - struktura społeczna powoduje ukształtowanie formy miejskiej. Miasto - więcej mieszkańców na m2. -  osada, w której mieszkańcy trudnią się pracą w usługach, przemyśle - nie ma własności ziemskiej - zwarte budownictwo - przestrzeń miejska - miast...

Miejsca i nie-miejsca - wykład

 • Uniwersytet Łódzki
 • prof. dr hab. Tomasz Majewski
 • Główne nurty kultury polskiej i światowej XX i XXI wieku
Pobrań: 56
Wyświetleń: 623

NIE - MIEJSCE to nowa kategoria hiperrzeczywistości (nadrzeczywistość, nasze czasy współczesne). Rzeczywistość teraz charakteryzuje nadmiar czasu i przestrzeni. Musi przyjmować coraz więcej informacji. Wszystko przyspiesza. Następuje nadmiar przestrzeni przez kurczenie się czasu. Tworzenie substytut...