Prof. dr hab. Tomasz Ambroziak - strona 2

note /search

Kolejność czynności odpowiadająca technologii wykonania - wykład

 • Politechnika Warszawska
 • Organizacja i zarządzanie
Pobrań: 7
Wyświetleń: 406

Kolejność czynności odpowiadająca technologii wykonania. Tablica Rodzaj pracy Symbol Czynność poprzednia Czynność następna wytyczenie miejsca pod fundament a początek b kopanie dołu b a c szalowanie ścian wykopu c b g dostawa drutów do zbrojenia e początek f zbrojenie g c, f ...

Organizacja i zarządzanie - wykład - Towar

 • Politechnika Warszawska
 • Organizacja i zarządzanie
Pobrań: 21
Wyświetleń: 462

GR 1. Pięciu producentów dwóch rodzajów towaru dostarczają go do sześciu odbiorców. Producenci o numerach 1,3,5 produkują towar pierwszego rodzaju, pozostali towar drugiego rodzaju. Odbiorcy o numerach 1,3,6 zamawiają tylko towar pierwszego rodzaju. Pozostali odbiorcy towar pierwszego i drugiego ...

Menedżerowie - wykład

 • Politechnika Warszawska
 • Organizacja i zarządzanie
Pobrań: 56
Wyświetleń: 840

Menedżerowie najwyższego szczebla - stanowią względnie niewielką grupę kadry kierowniczej kontrolującej organizację. posługują się tytułami: prezes, wiceprezes, dyrektor naczelny wyznaczają cele organizacji, jej ogólną strategię a także politykę operacyjną reprezentują oficjalnie organizację w ko...

Metoda planowania sieciowego - wykład

 • Politechnika Warszawska
 • Organizacja i zarządzanie
Pobrań: 14
Wyświetleń: 525

METODA PLANOWANIA SIECIOWEGO Metoda planowania sieciowego umożliwia: ustalenie programu działania, który zawiera wykaz czynności jakie mają być wykonane, ich wzajemne zależności oraz wyrysowanie grafu czynności (grafu sieciowego), Określenie terminów wykonania, zarówno poszczególnych czynności ja...

Metody podstawowe wyceny wartości przedsiębiorstwa - wykład

 • Politechnika Warszawska
 • Organizacja i zarządzanie
Pobrań: 42
Wyświetleń: 476

Metody podstawowe wyceny wartości przedsiębiorstwa. Księgowa Aktywa minus dług netto Dochodowa Wartość bieżąca zdyskontowanego strumienia przyszłych dochodów Porównań rynkowych Współczynniki cena/dochód, cena/sprzedaż, cena/gotówka, dla firm porównywalnych będących w obrocie giełdowym Odtworz...

Organizacje - wykład

 • Politechnika Warszawska
 • Organizacja i zarządzanie
Pobrań: 0
Wyświetleń: 560

Wszystkie organizacje - duże czy małe nastawione są na przynoszenie zysku bądź Wykorzystują pewną kombinację zasobów: ludzkich finansowych rzeczowych informacyjnych dla osiągnięcia swoich celów. Zasoby te albo nakłady uzyskiwane są w

Plan finansowy - wykład

 • Politechnika Warszawska
 • Organizacja i zarządzanie
Pobrań: 0
Wyświetleń: 469

Plan finansowy biznes plan adresowany do inwestorów, instytucji finansowych - zadaniem jego jest zapewnienie zestawu niezbędnych informacji porównawczych, umożliwiających ocenę projektu i podjęcie decyzji o jego realizacji, lub zaniechaniu; Biznes plan ma udowodnić racjonalność długookresowego zaan...

Podział menedżerów według obszarów zarządzania - wykład

 • Politechnika Warszawska
 • Organizacja i zarządzanie
Pobrań: 728
Wyświetleń: 3129

Podział menedżerów wg obszarów zarządzania: Niezależnie od szczebla menedżerowie pracują w różnych obszarach przedsiębiorstwa W danej firmie na wszystkich szczeblach mogą występować menedżerowie odpowiedzialni za: marketing finanse eksploatację zasoby ludzkie administrację inne dziedziny Me...

Wykład - pozycja konkurencyjna

 • Politechnika Warszawska
 • Organizacja i zarządzanie
Pobrań: 7
Wyświetleń: 420

Termin pozycja konkurencyjna odnosi się do udziału w rynku i jego zmian w tym zakresie na tle głównych konkurentów; Pozycja konkurencyjna określa strukturę podmiotową i przedmiotową rynku; A zatem: konkurencyjność przedsiębiorstwa związana jest z dostosowaniem produktu do wymogów rynku i konkurenc...

Stopień uwzględniania szczegółów w grafach - wykład

 • Politechnika Warszawska
 • Organizacja i zarządzanie
Pobrań: 0
Wyświetleń: 315

Stopień uwzględniania szczegółów w grafach wskaźnik powiązania: ncz - liczba czynności nzd - liczba zdarzeń stąd klasyfikacja: kw: - sieci proste - sieci bardziej złożone - sieci skomplikowane Grafy sieciowe różnych szczebli wykonania programu różnić się mogą nie tylko charakterem i stopn...