Prof. dr hab. Tomasz Ambroziak

note /search

Analiza otoczenia strategicznego przedsiębiorstwa - wykład

 • Politechnika Warszawska
 • Organizacja i zarządzanie
Pobrań: 0
Wyświetleń: 553

Analiza otoczenia strategicznego przedsiębiorstwa Analiza otoczenia strategicznego przedsiębiorstwa dotyczy: perspektyw rozwojowych i celów strategicznych przedsiębiorstwa; oceny możliwości i zagrożeń jakie niosą zmiany systemowe, technologiczne, demograficzne, ekonomiczne z punktu widzenia przed...

Aneksy obejmujące projekcje marketingowe - wykład

 • Politechnika Warszawska
 • Organizacja i zarządzanie
Pobrań: 0
Wyświetleń: 434

Aneksy obejmujących projekcje Marketingowe, analizy ekonomiczne i finansowe Aneksy jako integralna część biznes planu w dużej mierze decydują o jego ocenie; Obejmują one zestawy rożnego rodzaju analiz i projekcji. Wartość poznawcza i wiarygodność opracowanych danych liczbowych w dużej mierze zależ...

Biznes plan - wykład

 • Politechnika Warszawska
 • Organizacja i zarządzanie
Pobrań: 63
Wyświetleń: 959

Biznes plan powinien zawierać następujące aneksy liczbowe: projekcje przyszłego kształtowania się bilansu i rachunku wyników; projekcje przepływów gotówkowych; projekcje sprzedaży oraz kosztów; prognozę zysku; prognozę progu rentowności; zestaw wskaźników dla całego okresu realizacji projektu;...

Cykl-definicja - wykład

 • Politechnika Warszawska
 • Organizacja i zarządzanie
Pobrań: 0
Wyświetleń: 483

Cykl: to droga o własności: początek drogi schodzi się z tym samym wierzchołkiem z końcem drogi. cykl: Pętla: pętle stanowi łuk, którego początek i koniec jest tym samym wierzchołkiem. pętla: c e b d f g 5 3 4 a 2 1 2 f 4 b g 5 1 a 1 e c 3 d ...

Etapy konstruowania Biznes Planu - wykład

 • Politechnika Warszawska
 • Organizacja i zarządzanie
Pobrań: 7
Wyświetleń: 721

Etapy konstruowania Biznes Planu: Pierwszym krokiem w tworzeniu Biznes Planu jest Analiza Marketingowa. - analizowanie i obserwowanie rynku, poszukiwanie nowych szans zanim konkurent je dostrzeże, wygrywanie atutów przedsiębiorstwa w kontekście dostrzeżonych szans, a następnie opracowanie B.P i kon...

Funkcje Biznes Planu - wykład

 • Politechnika Warszawska
 • Organizacja i zarządzanie
Pobrań: 0
Wyświetleń: 623

Funkcje Biznes Planu Funkcje Biznes Planu dzieli się na: wewnętrzne - dla siebie zewnętrzne - dla instytucji, które mogą nam „dać” pieniądze W zależności od sytuacji w jakiej znajduje się przedsiębiorstwo, jedna z funkcji przeważa. Biznes Plan po zatwierdzeniu przez: Radę Nadzorczą, a w przyp...

Główne role i umiejętności menedżerów - wykład

 • Politechnika Warszawska
 • Organizacja i zarządzanie
Pobrań: 273
Wyświetleń: 1757

Główne role i umiejętności menedżerów Kwalifikacje kierownicze są talentami niezbędnymi do skutecznego wykonywania zadań. Role menedżerskie. Henry Mintzberg na podstawie swoich obserwacji doszedł do wniosku, że menedżerowie odgrywają 10 różnych ról które można zaliczyć do 3 podstawowych kategorii...

Istota Biznes Planu - wykład

 • Politechnika Warszawska
 • Organizacja i zarządzanie
Pobrań: 21
Wyświetleń: 840

Istota Biznes Planu. Biznes Plan jest terminem, który wraz z reformami rynkowymi i prywatyzacją gospodarki Polski został szeroko zaakceptowany przez przedsiębiorców i ekonomistów. Wyparł on polski termin Plan Działania przedsiębiorstwa. ...

Jakość Biznes Planu - wykład

 • Politechnika Warszawska
 • Organizacja i zarządzanie
Pobrań: 0
Wyświetleń: 749

Jakość Biznes Planu Jakość Biznes Planu zależy od tego czy: nawiązuje do analizy strategicznej, zawiera jej elementy. W ocenie Biznes Planu (jako propozycji) pierwszym kryterium jakości jest jego zgodność z planem strategicznym przedsiębiorstwa. Jeśli przedsiębiorstwo nie opracowało planu strat...

Kadra zarządzająca - wykład

 • Politechnika Warszawska
 • Organizacja i zarządzanie
Pobrań: 21
Wyświetleń: 525

Kadra zarządzająca, pracownicy i organizacja przedsiębiorstwa Kadra zarządzająca, to: przekonanie potencjalnych partnerów, inwestorów, jak i instytucji finansowych o wysokich kwalifikacjach i doświadczeniu pracowników firmy; jakość kadry zarządzającej i pracowników ważny element oceny perspektyw ...