Prof. dr hab. Teresa Famulska - strona 2

Finanse publiczne- wykład 12

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • prof. dr hab. Teresa Famulska
 • Finanse publiczne
Pobrań: 91
Wyświetleń: 707

Wykład 12 Stawka procentowa to taka, która określa, jaki procent podstawy stanowi podatek. Kwotowe - do jednej i do drugiej podstawy Procentowe: Stałe - wraz ze wzrostem stawki podatku nie zmienia się procent pobieranego podatku. Progresywne - wraz ze wzrostem podstawy opodatkowania wzrasta % p...

Wykłady z instrumentów opodatkowania pośredniego

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • prof. dr hab. Teresa Famulska
 • Instrumenty opodatkowania pośredniego ludności i podmiotów gospodarczych
Pobrań: 1001
Wyświetleń: 1967

INSTRUMENTY OPODATKOWANIA POŚREDNIEGO LUDNOŚCI I PODMIOTÓW GOSPODARCZYCH prof. AE dr hab. T. FAMULSKA 1.Egzamin: -możemy korzystać ze wszystkich możliwych pomocy (notatki, ustawy, książki) -10 pytań test jednokrotny wybór, bez punktów ujemnych -1 duże zadania - na egzaminie będzie tylko to, c...

Postępowanie egzekucyjne - Wierzyciel

 • Wyższa Szkoła Bankowa w Chorzowie
 • prof. dr hab. Teresa Famulska
 • Finanse publiczne
Pobrań: 105
Wyświetleń: 2422

Są to pytania wraz z opracowanymi odpowiedziami. ...Egzekucja administracyjna obejmuje obowiązki o charakterze publiczno - prawnym wynikające z aktów ustawowo administracyjnych natomiast egzekucja sądowa, cywilnoprawna unormow...

Podziały i różne spojrzenia na finanse publiczne

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • prof. dr hab. Teresa Famulska
 • Finanse publiczne
Pobrań: 63
Wyświetleń: 672

Miejsce finansów publicznych w finansach: Finanse publiczne to element finansów Finanse o charakterze podmiotowym Finanse - klasyfikacja o charakterze podmiotowym , (co jest dla podmiotów charakterystycznego):  sztampa przenosząca się na studiowanie tego przedmiotu: Władzy publicznej Przedsięb...

Budżet i zasady budżetowe

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • prof. dr hab. Teresa Famulska
 • Finanse publiczne
Pobrań: 140
Wyświetleń: 840

Współczesny budżet datuje się na wiek XVII, kiedy parlament angielski wywalczył sobie prawo stanowienia o wydatkach publicznych. W toku rozwoju instytucji budżetu państwa parlamenty wcześniej wywalczyły prawo stanowienia o dochodach. Parlament angielski - 1215 rok - przejął prawo stanowienia o doc...

Budżet państwa - budżet centralny - opracowanie

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • prof. dr hab. Teresa Famulska
 • Finanse publiczne
Pobrań: 105
Wyświetleń: 1365

Budżet państwa. Dokonując różnych przekrojów finansów publicznych dokonaliśmy przekroju instytucjonalnego i wyodrębniliśmy grupy funduszy publicznych. Pytanie z egzaminu: Przekrój finansów publicznych, który wyodrębnia to przekrój: Podmiotowy - Przedmiotowy - Instytucjonalny + Przesłanki rangi budż...

Finanse publiczne i prywatne - różnice

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • prof. dr hab. Teresa Famulska
 • Finanse publiczne
Pobrań: 315
Wyświetleń: 2478

Czym różnią się finanse publiczne od prywatnych? Charakterystyka finansów publicznych: Finanse publiczne Finanse prywatne Kryterium celu Mają służyć ogółowi, są dla zaspokojenia potrzeb ogółu, dużych grup społecznych. Są nakierowane na zaspokojenie potrzeb jednostki, lub małej grupy osób Np. rodz...

Metoda nauki finansów publicznych

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • prof. dr hab. Teresa Famulska
 • Finanse publiczne
Pobrań: 63
Wyświetleń: 525

Metoda nauki finansów publicznych (3 etapy): Obserwacja zjawisk - ma charakter pośredni, czyli źródłem danych jest sprawozdawczość budżetowa, rachunkowość budżetowa. Źródła danych to określone zapisy księgowe. Wymogi źródeł informacji : Zgodne ze stanem faktycznym (prawdą) Zgodne z regulacjami pr...

Procedura budżetowa - Ministerstwo Finansów

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • prof. dr hab. Teresa Famulska
 • Finanse publiczne
Pobrań: 105
Wyświetleń: 791

Procedura budżetowa - w zakresie budżetu państwa. Etapy procedury budżetowej : Opracowanie projektu ustawy budżetowej - planowanie budżetowe Uchwalenie ustawy budżetowej Wykonywanie ustawy budżetowej Kontrola wykonania ustawy budżetowej W procedurę budżetową jest zaangażowana zarówno władza wy...

Przekroje finansów publicznych

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • prof. dr hab. Teresa Famulska
 • Finanse publiczne
Pobrań: 413
Wyświetleń: 1246

przekroje finansów publicznych. Finanse publiczne posiadają określone elementy - przekroje finansów publicznych . Przekrój podmiotowy : Władze stanowiące, zarówno szczebla centralnego, jak i szczebla terytorialnego Władze wykonawcze, zarówno na szczeblu centralnym jak i terytorialnym Władze kont...