Prof. dr hab. Teresa Famulska

note /search

Dobra publiczne- wykład 4

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Finanse publiczne
Pobrań: 1190
Wyświetleń: 3815

21.10.2010 Wykład 4 Temat: Dobra publiczne. Potrzeby ludzkie - (słownikowo) wymagania konieczne do życia. Zajmują się nimi różne nauki (psychologia, socjologia). Ekonomia - zajmuje się zaspokajaniem potrzeb, część potrzeb kreuje człowiek, a część kreuje biznes. Potrzeba (z nauki o konsumpcji) ...

Formy jednostek sektora finansów publicznych- opracowanie

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Finanse publiczne
Pobrań: 210
Wyświetleń: 1092

Temat: Formy jednostek sektora finansów publicznych. Formy są bardzo zróżnicowane, tak jak jednostki Np. więzienie, a przedszkole i żłobek. Formy: Które określa ustawa o finansach publicznych. Określone na mocy innych ustaw (Np. PAN, jednostki kultury) Formy określone w ustawie o finansach publ...

Klasyfikacja budżetowa- wykład 7

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Finanse publiczne
Pobrań: 322
Wyświetleń: 1624

18.11.2010 Wykład 7 Temat: Klasyfikacja budżetowa. Klasyfikacja budżetowa - uregulowany prawnie sposób grupowania dochodów i wydatków, oraz przychodów i rozchodów budżetowych, stosowany w planowaniu budżetowym oraz w ewidencji wykonania budżetu państwa. Wpisuje się w klasyfikację rodzajową. W r...

Miejsce finansów publicznych w finansach- wykład 2

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Finanse publiczne
Pobrań: 574
Wyświetleń: 1750

07.10.2010 Wykład 2 Miejsce finansów publicznych w finansach: Finanse publiczne to element finansów Finanse o charakterze podmiotowym Finanse - klasyfikacja o charakterze podmiotowym, (co jest dla podmiotów charakterystycznego):  sztampa przenosząca się na studiowanie tego przedmiotu: Władzy ...

Opracowane pytania otwarte

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Finanse publiczne
Pobrań: 1526
Wyświetleń: 1918

„Pytania otwarte - egzamin z finansów publicznych” Klasyfikacja budżetowa - uregulowany prawnie sposób grupowaniu wydatków i dochodów, oraz przychodów i rozchodów stosowany w planowaniu budżetowym oraz w ewidencji wykonania budżetu. Wyróżniamy 4 rodzaje przedziałek klasyfikacyjnych: Części - wyod...

Pytania z egzaminu cz.2

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Finanse publiczne
Pobrań: 1162
Wyświetleń: 1673

„Pytania do egzaminu z finansów publicznych” Pytania testowe: Cos o finanse publiczne (a sektor publiczny?) fałsz prawda Udział dochodów budżetowych w PKB w Polsce jest: niższy od średniej OECD wyższy od średniej OECD Potrzeby indywidualne i zbiorowe wydzielone są wg kryterium: sposobu za...

Pytania z egzaminu cz.3

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Finanse publiczne
Pobrań: 882
Wyświetleń: 1596

„Pytania do egzaminu z finansów publicznych” Pytania testowe: Cos o finanse publiczne (a sektor publiczny?) fałsz prawda Udział dochodów budżetowych w PKB w Polsce jest: niższy od średniej OECD wyższy od średniej OECD Potrzeby indywidualne i zbiorowe wydzielone są wg kryterium: sposobu za...

Pytania z egzaminu

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Finanse publiczne
Pobrań: 1043
Wyświetleń: 1491

„Pytania do egzaminu z finansów publicznych” Pytania testowe: Cos o finanse publiczne (a sektor publiczny?) fałsz prawda Udział dochodów budżetowych w PKB w Polsce jest: niższy od średniej OECD wyższy od średniej OECD Potrzeby indywidualne i zbiorowe wydzielone są wg kryterium: sposobu za...

Finanse publiczne- wykład 9

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Finanse publiczne
Pobrań: 329
Wyświetleń: 1134

Wykład 9 Minister finansów opracowuje bardzo ogólną, wstępną wizję budżetu. Jest ona wynikiem prac analitycznych w wyniku, których Minister Finansów poddaje analizie prognozy podstawowych wartości ekonomicznych dla roku, w którym realizowany będzie budżetu. Prognozy dotyczą: PKB Wielkości zatru...

Procedura budżetowa- wykład 10

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Finanse publiczne
Pobrań: 98
Wyświetleń: 826

Wykład 10 Temat: Procedura budżetowa - c. d. Sporządzenie układu wykonawczego: Spoczywa na Radzie Ministrów Dezagregacja zapisów ustawy budżetowej - rozpisanie budżetu w sposób bardziej szczegółowy, dokonuje się w 2 przekrojach: Podmiotowym - ministrowie mają do dyspozycji określone części budż...