Prof. dr hab. Tadeusz Bojarski

note /search

Odpowiedzialność i postępowanie w sprawach nieletnich - praca zaliczen...

  • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
  • Odpowiedzialność i postępowanie w sprawach nieletnich
Pobrań: 966
Wyświetleń: 7665

Praca zawiera się w 10 stronach i dotyczy podstawowych kwesti i problemów zawartych w ustawie o postępowaniu w spawach nieletnich. Można w niej znaleźć między innymi takie informacje jak: zakres podmiotowy ustawy, zakres przedmiotowy i systematyka ustawy, katalog i zasady stosowania środków zapobie...