Prof. dr hab. Stanisława Sanak-Rydlewska

note /search

Zagadnienia do egzaminu chemia

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Chemia
Pobrań: 679
Wyświetleń: 2646

REAKCJA CHEMICZNA:  PROCES, W WYNIKU KTÓREGO Z JEDNYCH  SUBSTANCJI POWSTAJĄ NOWE (PRODUKTY) O  INNYCH WŁAŚCIWOŚCIACH NIŻ SUBSTANCJE  WYJŚCIOWE (SUBSTRATY)  I.1. Reakcja syntezy: A + B = AB   SO2 +O2 = SO3  I.2. Reakcja analizy AB =A+B   CaCO3 = CaO + CO2  I.3. Reakcje wymiany pojedynczej: A + BC ...

Kinetyka reakcji chemicznych

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • Chemia
Pobrań: 602
Wyświetleń: 1204

Kinetyka reakcji chemicznych: Reakcje mogą przebiegać aż do zupełnego wyczerpania wszystkich lub przynajmniej jednego z substratów . Reakcja może zachodzić w kierunku przeciwnym na skutek zderzeń pomiędzy cząsteczkami produktów Szybkość reakcji -...

Rozpuszczalność - Roztwór przesycony

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • Chemia
Pobrań: 133
Wyświetleń: 910

Rozpuszczalność cieczy w cieczach - ciecze mogą się rozpuszczać w cieczach w sposób nieograniczony, częściowo lub nie podlegać procesowi. Proces rozpuszczania cieczy w cieczach prowadzi do tworzenia mieszanin jednorodnych. Roztwory ciał stałych w cieczach - proces rozpuszczania ciała stałego w ciec...

Termodynamika

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • Chemia
Pobrań: 105
Wyświetleń: 980

Termodynamika - określa prawa przemian w układach makroskopowych np. temp., cisn., Cw Układ - jest to obiekt „pewna część przyrody, której zachowanie się w rozważanym procesie nas interesuje” Otoczenie - wszystko co znajduje się poza układem Parametry stanu - to

Wiązania chemiczne

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • Chemia
Pobrań: 602
Wyświetleń: 1659

Wiązania chemiczne - wytwarzają się w skutek oddziaływań elektrostatycznych pomiędzy elektronami i jądrami łączących się atomów. Charakter wiązania chemicznego i jego właściwości zależą od: ładunku

Ogniwo galwaniczne Daniella

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • Chemia
Pobrań: 105
Wyświetleń: 938

Ogniwo galwaniczne Daniella. Jednym z najbardziej znanych ogniw galwanicznych jest ogniwo Daniella. Składa się ono z dwóch płytek metalowych - cynkowej i miedzianej, zanurzonyc...