Prof. dr hab. Stanisław Staśko

note /search

Zdolność naukowego przewidywania przyszlości

  • Prognozowanie procesów ekonomicznych
Pobrań: 721
Wyświetleń: 1141

1. Uzasadnij dzięki czemu jesteśmy zdolni naukowo przewidywać przyszłość? Przewidywanie przyszłości: wnioskowanie o zdarzeniach, które zajdą w czasie późniejszym niż czynność przewidywania. Możemy przewidywać przyszłość, ponieważ w świecie w którym żyjemy, panuje pewien porządek. Polega on na ty...

Egzamin z prognozowania

  • Prognozowanie procesów ekonomicznych
Pobrań: 462
Wyświetleń: 1778

Czynniki wpływające na trafność prognoz i opisz 1 z nich   2. Dekompozycja szeregu czasowego. Opisać   3. Metody adaptacyjne. Opisz metode Holty   4. Metoda Delficka i jej etapy 5. Prognozy ostrzegawcze pojecie i sposoby   6. Cena metod ...

Prognozowanie procesów ekonomicznych - egzamin

  • Prognozowanie procesów ekonomicznych
Pobrań: 259
Wyświetleń: 1519

1. Dla danych 12,13,15,16,19,21 opracowano model ekstrapolacji funkcji trendu Yt=12-2*t+et. Ocen jakos i poprawność modelu 2. Sa dane kwartalne z wahaniami sezonowymi, na ich podstawie opracowano model multiplikatywny zawierajacy trend Tt=10+2*t. W efekcie zastosowania modelu otrzymano prognowy n...

Prognozowanie procesów ekonomicznych- notatka

  • Prognozowanie procesów ekonomicznych
Pobrań: 385
Wyświetleń: 1862

l. Wymień zasady predykcji . Zasady predykcji : nieobciążonej (gdy prognozujemy wiele razy) największego prawdopodobieństwa minimalizującej oczekiwana stratę punktowa (określamy punkt w którym znajdzie się prognoza ) przedziałowa (prawdopodobieństwo którym znajdzie się prognoza ) 2. Mając kolejne...

Prognozowanie procesów ekonomicznych - pytania egzaminacyjne

  • Prognozowanie procesów ekonomicznych
Pobrań: 364
Wyświetleń: 1722

1. Uzasadnij dzięki czemu jesteśmy zdolni naukowo przewidywać przyszłość? 2. Scharakteryzuj najważniejsze funkcje prognoz. 3. Scharakteryzuj etapy procesu prognozowania. 4. Klasyfikacja prognoz. 5. Podstawowe założenia klasycznej teorii predykcji: 6. Czynniki wpływające na trafność prognozy or...

Prognozowanie i Symulacje - zagadnienia

  • Prognozowanie procesów ekonomicznych
Pobrań: 581
Wyświetleń: 1890

Prognozowanie i Symulacje Wymień znane Ci rodzaje prognoz. Kryterium podziału Rodzaje prognoz Horyzont czasowy Długo-, średnio- i krótkoterminowe, perspektywiczne i ponadperspektywiczne , operacyjne i strategiczne Charakter lub struktura Proste i złożone, ilościowe i jakościowe Stopień szcze...

Zestawy testowe: +A,+AB,+B,+BF,+BG,+D,+G,+H,+L,+M,+O,+T+i+dwa+inne

  • Prognozowanie procesów ekonomicznych
Pobrań: 161
Wyświetleń: 931

Zestaw A 1. wymień funkcje prognozowania i opisz jedną z nich 2. wymień etapy procesu prognozowania i omów wybór metody prognozowania 3. zadanie (przedstawiony szereg, trzeba było podać jakimi metodami mozemy go zaprognozować i uzasadnić) 4. jak możemy uzyskać