Prof. dr hab. Stanisław Ciok

note /search

Gospodarowanie przestrzenią i w przestrzeni

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Gospodarka przestrzenna
Pobrań: 616
Wyświetleń: 2282

Gospodarowanie przestrzenią w przestrzeni Gospodarowanie : podstawowy los aktywności człowieka, może przybierać postać : - produkcji- wytwarzania określonych dóbr i świadczenie usług - konsumpcji- wykorzystywanie proces decyzyjny kryteria (korzyści wyboru) (nieograniczone potrzeby)  GOSPODAROWA...

Konflikty przestrzenne

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Gospodarka przestrzenna
Pobrań: 560
Wyświetleń: 4109

4 przypadki konfliktów przestrzennych : 1 . popyt na określone walory i zasoby przestrzeni jest większy od podaży. Co należy zrobić: - wybrać najistotniejszą funkcje z punktu widzenia racjonalności ogólnospołecznej - zwiększyć podaż przestrzeni przez intensyfikację jej zagospodarowania - dokonać ...

Percepcja i penetracja przestrzeni

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Gospodarka przestrzenna
Pobrań: 168
Wyświetleń: 1834

Percepcja przestrzeni - różne pojmowanie świata- każdy człowieka odbiera inaczej świat, każdy z nas postrzega inaczej dany obszar - czynniki wpływające na selektywność odbioru i na selektywność relacji na cechy przestrzeni- jedne cechy są odbierane, inne nie, proces filtrowania: * geograficzna l...

Przestrzeń - Matematyczna

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Gospodarka przestrzenna
Pobrań: 42
Wyświetleń: 1225

Przestrzeń - pojęcie wieloznaczne: Przestrzeń - podstawowym pojęciem w geografii. Rodzaje : - matematyczna (abstrakcyjna idea) - fizyczna (własność materii) - przyrodnicza ( geograficzna )- środowisko naturalne wykształcone w określony sposób w toku ewolucji - społeczna ( kulturowa )- jest twore...

Zachowanie ładu przestrzennego

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Gospodarka przestrzenna
Pobrań: 238
Wyświetleń: 1883

Zachowanie ładu przestrzennego Ład przestrzenny - jest docelowym modelem organizacji przestrzennej systemu społeczno-ekonomicznego. - konstrukcja takiego modelu musi uwzględniać wszystkie podstawowe prawa, jakie dotyczą ładu przestrzennego; trzeba przestrzegać: * prawa przyrody , które kształtu...

Zakres pojęcia-gospodarka przestrzenna

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Gospodarka przestrzenna
Pobrań: 399
Wyświetleń: 2051

Zakres pojęcia: Gospodarka przestrzenna Gospodarka przestrzenna, jako gospodarka odległością - im dalej tym intensywność maleje: - rola odległości w kształtowaniu procesów rozwoju społeczno-ekonomicznego (dojazdy do pracy) - w modelach przestrzennych

Gospodarka przestrzenna-zakres przedmiotu

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Gospodarka przestrzenna
Pobrań: 266
Wyświetleń: 1561

Gospodarka przestrzenna- zakres przedmiotu Gospodarka przestrzenna - dziedzina wiedzy o zasadach gospodarowania w przestrzeni. Gospodarka przestrzenna w dwóch ujęciach : 1. Naukowe (poznawczo- wyjaśniające)- dziedzina naukowa, ...