Prof. dr hab. Stanisław Białas

note /search

Benchmarking - Przewaga konkurencyjna

 • Uniwersytet Gdański
 • Koncepcje zarządzania
Pobrań: 133
Wyświetleń: 1736

Benchmarking Z języka angielskiego „bench - mark” tzn. reper, czyli wyznaczony na widocznym z daleka miejscu (np. na wzgórzu punkt orientacyjny wykorzystywany w pomiarach niwelac...

Kaizen

 • Uniwersytet Gdański
 • Koncepcje zarządzania
Pobrań: 301
Wyświetleń: 1547

Kaizen Oznacza ciągłe doskonalenie. Ponadto oznacza ciągłe udoskonalanie w życiu osobistym, domowym, na płaszczyźnie społecznej i w pracy. W przedsiębiorstwie kaizen to ciągłe doskonalenie się wszystkich - menedżerów i pracowników. Kaizen jest: -...

Lean management - kaikaku

 • Uniwersytet Gdański
 • Koncepcje zarządzania
Pobrań: 119
Wyświetleń: 1785

Lean management Nazwa koncepcji pochodzi z języka angielskiego i oznacza: smukłość i przystosowanie. Traktowane jest jako wyszczuplone (odchudzone) zarządzanie. Opiera się na koncentracji wysiłków przedsiębiorstwa na oczekiwaniach i potrz...

Outsourcing - Offshoring

 • Uniwersytet Gdański
 • Koncepcje zarządzania
Pobrań: 294
Wyświetleń: 2513

Outsourcing 6. Definicja outsourcingu Kierunek restrukturyzacji obejmujący zestaw długofalowych działań restrukturyzacyjnych polegających na wydzieleniu z przedsiębiorstwa czynności bądź funkcji, które mogą być przekazane partnerom zewnętrznym. 7. Różnice pomiędzy outsourcingiem strategicznym a w...

Six Sigma

 • Uniwersytet Gdański
 • Koncepcje zarządzania
Pobrań: 91
Wyświetleń: 1316

Six Sigma 1. Six Sigma Zestaw reguł postępowania, skoncentrowany na jakości procesów i ograniczeniu ich zmienności (liczby błędów), co wpływa na poprawę rentowności przedsiębiorstwa 2. Pojęcia związane z Six Sigma - COPQ (Cost of Poor Quality) -...

TBM

 • Uniwersytet Gdański
 • Koncepcje zarządzania
Pobrań: 210
Wyświetleń: 2037

TBM 1. Czas jako istotny czynnik konkurencyjności przedsiębiorstw - skrócenie procesów - dotrzymywanie umówionych terminów - uformowanie na nowo istniejących procesów - rozwijanie nowych produktów i procesów 2. Reguły dotyczące konkurowania czasem wg

TQM

 • Uniwersytet Gdański
 • Koncepcje zarządzania
Pobrań: 413
Wyświetleń: 2121

Jakość Ogół cech produktu lub usługi decydujących o ich zdolności do zaspokojenia aktualnych bądź potencjalnych potrzeb klientów. Do wymiarów jakości zalicza się - wyniki - cechy - uzupełniają one produkt, stanowią dodatkową funkcję - niezawodność - bezusterkowe działania - zgodność - trwałość -...

Zarządzanie wiedzą i organizacja ucząca się

 • Uniwersytet Gdański
 • Koncepcje zarządzania
Pobrań: 140
Wyświetleń: 987

Zarządzanie wiedzą i organizacja ucząca się 1. Zarządzanie wiedzą - proces umożliwiający generowanie bogactwa z wiedzy i kapitału intelektualnego - proces identyfikacji, zdobywania i wykorzystywania wiedzy, mający na celu poprawę konku...

Zarządzanie zmianą i reenginering

 • Uniwersytet Gdański
 • Koncepcje zarządzania
Pobrań: 147
Wyświetleń: 833

Zarządzanie zmianą i reenginering 3. Trendy zmian W przeszłości W przyszłości Przedsiębiorstwo postrzegane jako zbór funkcji i specjalności zawodowych konkurujących między sobą przy wytwarzaniu produktu Przedsiębiorstwo postrzegane ...