Prof. dr hab. Ryszard Rutka

note /search

Formalizacja - warianty

 • Uniwersytet Gdański
 • Zachowania organizacyjne
Pobrań: 532
Wyświetleń: 1491

Pryncypał - pracodawca Akord - prowadzi do indywidualnego wyniku Wariant I Wiadomo, co należy zrobić i ile czasu należy poświęcić na wykonanie tego (akord, dniówka zadaniowa) kiedy zależy nam na harmonizacji pracy. Wariant II Nie jest się w stanie zidentyfikować wysiłku włożonego, ani relacji ...

Cele formalizacji

 • Uniwersytet Gdański
 • Zachowania organizacyjne
Pobrań: 483
Wyświetleń: 2688

Cele formalizacji Zapewnianie ładu wewnętrznego poprzez skodyfikowany podział zadań, uprawnień i odpowiedzialności między członków organizacji. Brak precyzyjnego podziału może prowadzić z jednej strony do sporów kompetencyjnych miedzy członkami organizacji, z drugiej zaś do pominięcia wykonania w...

Efektywność funkcjonowania

 • Uniwersytet Gdański
 • Zachowania organizacyjne
Pobrań: 371
Wyświetleń: 1638

Zachowania organizacyjne - wykład 1 Przedmiotem nauki o zachowaniach w organizacji jest badanie działań i postaw ludzi w obrębie organizacji oraz uwarunkowań na nie wpływających. Zadaniem tej nauki jest pozyskiwanie wiedzy w jaki sposób skłonić członków organizacji do efektywnych działań zgodnyc...

Komunikacja - rola i funkcje

 • Uniwersytet Gdański
 • Zachowania organizacyjne
Pobrań: 364
Wyświetleń: 1253

Rozwijając tezę o służebnej roli systemów informacyjnych w stosunku do procesów zarządzania i procesów wytwórczych można stwierdzić, iż ukształtowane poprawnie w organizacji sprzężenia informacyjne: Umożliwiają komunikowanie członkom t...

Zachowania organizacyjne - pytania na egzamin

 • Uniwersytet Gdański
 • Zachowania organizacyjne
Pobrań: 1680
Wyświetleń: 2576

Przedmiotem nauki o zachowaniach organizacyjnych jest : Funkcjonowanie wszelkich podmiotów zorganizowanych Badanie działań i postaw ludzi w obrębie organizacji i jedynie pod wpływem formalizacji Badanie wszelkich działań i postaw ludzi w obrębie organ izacji Badanie uwarunkowań działań i posta...

Style kierowania

 • Uniwersytet Gdański
 • Zachowania organizacyjne
Pobrań: 504
Wyświetleń: 1995

) Style Kierowania STYL KIEROWANIA - zespół metod oddziaływania na podwładnych, które mają ich skłonić do działań oczekiwanych przez kierującego. Poprzez stosownie określonego stylu kierowania zmierza się do: ukierunkowania działań podwładnych zgodnie z zamiarem kierującego, pobudzenia podwładn...

Zachowania organizacyjne - test 2

 • Uniwersytet Gdański
 • Zachowania organizacyjne
Pobrań: 1799
Wyświetleń: 4907

Co to jest akord? AKORD - system płacy, w którym ilość wykonanej pracy jest podstawą wynagrodzenia; akord prowadzi do indywidualnego wyniku Co to są innowacyjne czynniki sukcesu? procenty przy zmianie stylu kierownaia chyba z auto kratycznego na grupowy procenty przy zmianie stylu kierowania z a...

Zachowania organizacyjne - odpowiedzi

 • Uniwersytet Gdański
 • Zachowania organizacyjne
Pobrań: 1344
Wyświetleń: 2751

Co to jest akord? AKORD - system płacy, w którym ilość wykonanej pracy jest podstawą wynagrodzenia; akord prowadzi do indywidualnego wyniku Co to są innowacyjne czynniki sukcesu? procenty przy zmianie stylu kierownaia chyba z auto kratycznego na grupowy organizacja pozaformalna, zjawisko organiz...

Zachowania organizacyjne - zagadnienia

 • Uniwersytet Gdański
 • Zachowania organizacyjne
Pobrań: 532
Wyświetleń: 1435

Co to jest akord? Co to są innowacyjne czynniki sukcesu? procenty przy zmianie stylu kierownaia chyba z autokratycznego na grupowy organizacja pozaformalna, grupizm, zachowania organizacyjne wytwarzania produktow standardowych przy pomocy urzadzen technologicznych czy do tego sa potrzebne duze...

Władza w organizacji

 • Uniwersytet Gdański
 • Zachowania organizacyjne
Pobrań: 238
Wyświetleń: 1232

Władza w organizacji: Władza jest definiowana jako faktyczna możliwość wywierania wpływu. W osobach, które posiadały faktyczną możliwość powodowania, aby inni zachowywali się zgodnie z ich zamiarem, mówimy, iż posiadają władzę. Ingeruj ale nie interweniuj. Władza kierownictwa- opiera się na bez...