Prof. dr hab. Ryszard Łaszewski - strona 8

II Rzeczpospolita - Funkcjonowanie administracji publicznej

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • prof. dr hab. Ryszard Łaszewski
 • Historia państwa i prawa polskiego
Pobrań: 42
Wyświetleń: 595

Funkcjonowanie administracji publicznej Postępowanie administracyjne W 1928 wydano dla całego kraju jednolite przepisy normujące: ogólne postępowanie administracyjne - wszystkie sprawy z zakresu prawa administracyjnego, załatwiane przez organy rządowe i samorządowe, z wyjątkiem nie zespolonej. Norm...

II Rzeczpospolita - Kontrola administracji publicznej

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • prof. dr hab. Ryszard Łaszewski
 • Historia państwa i prawa polskiego
Pobrań: 28
Wyświetleń: 693

Kontrola administracji publicznej Rodzaje kontroli Wewnętrzna - wynikała z hierarchicznej struktury administracji Zewnętrzna - sprawowana przez organy niezależne od aparatu administracji. Kontrola sprawowana przez parlament i opinie publiczną Kontrola parlamentarna polegała na weryfikacji działal...

II Rzeczpospolita - Organizacja wymiaru sprawiedliwości

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • prof. dr hab. Ryszard Łaszewski
 • Historia państwa i prawa polskiego
Pobrań: 161
Wyświetleń: 595

Organizacja wymiau sprawiedliwości Struktura organów wymiaru sprawiedliwości Najważniejszą pozycje odgrywają tu sądy, ich pozycje określa konstytucja. Konstytucja marcowa uznawała sady jako organy niezawisłe a kwietniowa za uzależnione od prezydenta i eliminowała udział społeczeństwa. Sądy w II RP ...

II Rzeczpospolita - Samorząd terytorialny i gospodarczy

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • prof. dr hab. Ryszard Łaszewski
 • Historia państwa i prawa polskiego
Pobrań: 28
Wyświetleń: 574

Samorząd terytorialny o gospodarczy Organizacja samorządu terytorialnego Organizuje samorządu już w 1919 dla b. zaboru pruskiego unormowały dekrety naczelnika państwa, jednak jednolite przepisy dotyczące samorządu na terenie całego kjraj...

II Rzeczpospolita - Struktura administruj publicznej

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • prof. dr hab. Ryszard Łaszewski
 • Historia państwa i prawa polskiego
Pobrań: 91
Wyświetleń: 896

I. Struktura administruj publicznej Organizacja administracji publicznej Aparat administracji publicznej tworzył zróżnicowany system organów, opierająć się na kryterium zasięgu terytorialnego, wyróżniano administrację centralną i terytorialną. Administracja centralna wykonywana była przez radę mini...

II Rzeczpospolita - Ustrój państwowy

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • prof. dr hab. Ryszard Łaszewski
 • Historia państwa i prawa polskiego
Pobrań: 91
Wyświetleń: 567

Ustrój Państwowy I. Źródła prawa państwowego Ustawy konstytucyjny Dekret 22 XI 1918 o Najwyższej władzy Reprezentacyjnej Republiki Polski Akty 28 XI o ordynacji wyborczej do Sejmu i o wyborach do niego 20 II 1919 Mała Konstytucja 192...

Monarchia stanowa - Kościoły i ich stanowisko

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • prof. dr hab. Ryszard Łaszewski
 • Historia państwa i prawa polskiego
Pobrań: 0
Wyświetleń: 469

Kościoły i ich stanowisko w państwie 1. Stosunek kościoła katolickiego do państwa Obiór biskupa: Król przedstawiał kapitule list z kandydatem Kapituła zatwierdza biskupa 1430-1433 wyższe stanowiska tylko dla szlachty 1417 arcybiskup gnieźnieński stał się prymasem 1481 - zwolnienie z podatków(o...

Rzeczpospolita szlachecka - Organizacja szkolnictwa

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • prof. dr hab. Ryszard Łaszewski
 • Historia państwa i prawa polskiego
Pobrań: 35
Wyświetleń: 371

Organizacja szkolnictwa Gimnazja i kolegia Kultura odrodzenia powołała do życia nowe szkoły o charakterze szkół średnich np. dls szlachty kolegium Lubomirskiego .Od połowy XVI w. zaczeły powstawać nowe szkoły zwane gimnazjami . Duże znaczenie dla rozwoju Edukacji miało sprowadzenie do Polski zakon...