Prof. dr hab. Roman Bcker - strona 2

Władza - wiadomości ogólne

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Prof. dr hab. Roman Bcker
 • Podstawy teorii polityki
Pobrań: 21
Wyświetleń: 812

dr hab. Roman Bcker. Notatka składa się z 2 stron. Władza - orientacja kratocentryczna - (kratos - władza) - polityka jako nauka o władzy. Pojęcie władzy jest czymś co dotyczy relacji między ludźmi, ale również zależności między zwierzętami. Jest rodzajem stosunków społecznych. Ma charakter rela...

Zachowania i działania polityczne

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Prof. dr hab. Roman Bcker
 • Podstawy teorii polityki
Pobrań: 140
Wyświetleń: 707

dr hab. Roman Bcker. Notatka składa się z 4 stron. 6. ZACHOWANIA I DZIAŁANIA POLITYCZNE Zachowaniami ludzkimi w psychologii zajmuje się kierunek nazywany behawioralizmem . Na podstawie zewnętrznych objawów zachowania człowieka można określić co czuje wewnątrz . Behawioraliści twierdzili, że wszys...

Teoria polityki - opracowanie

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Prof. dr hab. Roman Bcker
 • Podstawy teorii polityki
Pobrań: 280
Wyświetleń: 910

Podstawy teorii polityki Polityka i interes polityczny. Polityka: sztuka osiągania założonych celów; zespół działań podjętych przez ośrodek decyzyjny, zmierzających do osiągnięcia zamierzonych celów za pomocą odpowiednio dobranych środków. Najistotniejszy podział definicji polityki: podmiotowe i p...

Elity polityczne - podstawowe zagadnienia

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Prof. dr hab. Roman Bcker
 • Podstawy teorii polityki
Pobrań: 231
Wyświetleń: 2149

dr hab. Roman Bcker. Notatka składa się z 2 stron. 12. ELITY POLITYCZNE Słowo elita pochodzi od łacińskiego eligere - wybrańcy. Teoretyczne definicje elity akcentują wyraźne kryteria wyodrębnienia elity od wszelkich innych grup społecznych. Zajmowanie najwyższego miejsca w pionowej strukturze spo...

Interes i grupy interesu

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Prof. dr hab. Roman Bcker
 • Podstawy teorii polityki
Pobrań: 210
Wyświetleń: 1337

dr hab. Roman Bcker. Notatka składa się z 1 strony. 10. INTERES I GRUPY INTERESU Interes społeczny i grupy społeczne 1)Interes - świadome dążenie do realizacji jakiegoś celu 2) Interes społeczny - dążenie do osiągnięcia wszystkiego tego co uważane jest za korzystne w relacjach społecznych 3) in...

Teoria polityki - zagadnienia egzaminacyjne

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Prof. dr hab. Roman Bcker
 • Podstawy teorii polityki
Pobrań: 119
Wyświetleń: 686

dr hab. Roman Bcker. Notatka składa się z 3 stron. władza publiczna / polityczna przykład roli społecznej / politycznej (odp. Wyborca?) typologia systemu partyjnego i przykłady (monopartyjny, dwupartyjny, wielopartyjny) totalitaryzm dowo...

Teoria polityki - zagadnienia wstępne

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Prof. dr hab. Roman Bcker
 • Podstawy teorii polityki
Pobrań: 49
Wyświetleń: 644

dr hab. Roman Bcker. Notatka składa się z 2 stron. Z dziekanem zajęcia organizacyjne patrzeć na polityków pod kątem politologicznym np.: typy relacji między instytucjami, jakość relacji itp. My ich obserwujemy, oni nas nie zauważają, obserwujemy bez emocji rozumienie i posługiwanie się defi...

Teoria polityki - tematy i literatura

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Prof. dr hab. Roman Bcker
 • Podstawy teorii polityki
Pobrań: 49
Wyświetleń: 504

Notatka porusza między innymi zagadnienia takie jak: nauka o polityce, teoria polityki, geopolityka, państwo, władza polityczna, polityka. ...