Prof. dr hab. Rafał Artur Habielski

note /search

Badania nad mediami w Polsce-opracowanie

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Historia mediów i dziennikarstwa
Pobrań: 84
Wyświetleń: 630

BADANIA NAD MEDIAMI W POLSCE Obserwacje działalności ośrodków badawczych, analiza wydawanych przez nie różnego rodzaju monografii, tomów prac zbiorowych oraz czasopism pozwalają zauważyć, że w badaniach nad środkami masowego komunikowania wyraźnie dominują zainteresowania prasą, i jej rozwojem jako...

Czasopisma dla dzieci i młodzieży-opracowanie

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Historia mediów i dziennikarstwa
Pobrań: 245
Wyświetleń: 2114

Czasopisma dla dzieci i młodzieży 1. Pierwsze czasopisma dla dzieci i młodzieży Pierwsze polskie czasopismo dla dzieci nosiło nazwę „Rozrywki dla dzieci”, a redagowane było przez Klementynę Tańską w latach 1824 - 1828. Czasopismo przez nią stworzone wywołało w Królestwie Polskim wielkie zainteresow...

Czasopisma naukowe-opracowanie

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Historia mediów i dziennikarstwa
Pobrań: 91
Wyświetleń: 959

CZASOPISMA NAUKOWE-czasopisma o treści specjalnej poświęcone utrwalaniu i upowszechnianiu oryginalnych wyników badań naukowych, wydawane w zasadzie przez Instytuty Naukowe i przeznaczone dla środowisk naukowych; odgrywają istotną rolę w ...

Czasopisma społeczno-kulturalno-literackie-opracowanie

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Historia mediów i dziennikarstwa
Pobrań: 119
Wyświetleń: 882

Czasopisma społeczno-kulturalno-literackie W II połowie XVIII w Europie pojawiły się czasopisma moralizatorskie, które miały wykonywać czytelników w duchu ideologii oświeceniowej. Zaczął tam dominować esej filozoficzno-moralizatorski. Pierwsze takie polskie pismo to, wychodzące od 1761 r., „Patriot...

Czynniki stymulujące rozwój prasy-wykład

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Historia mediów i dziennikarstwa
Pobrań: 266
Wyświetleń: 924

HISTORIA MEDIÓW I DZIENNIKARSTWA 24.10.12 wykład Czynniki stymulujące rozwój prasy: - wolność: system prasowy (warunki stwarzające wydawanie wolnej prasy: 18-26- demokracja w Polsce) wszystkie te składowe pojęcia o wolności prasy w konstytucji 1921 r. w trybie precyzyjnym ; Po miesiącu odzyskani...

Definicja prasy-opracowanie

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Historia mediów i dziennikarstwa
Pobrań: 161
Wyświetleń: 819

Definicja prasy ogół wydawnictw drukowanych periodycznie i rozpowszechnianych publicznie; odzwierciedlających wszechstronnie rzeczywistość zwłaszcza aktualne procesy i wydawnictwa polit., społ, gosp, nauk, kulturalne itp. Definicja prawna prasy: prasa to drukowane pisma periodyczne wychodzące w okr...

Etapy i przyczyny rozwoju mediów masowych-opracowanie

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Historia mediów i dziennikarstwa
Pobrań: 1239
Wyświetleń: 4074

Media masowe= mass media, publikatory, środki masowego przekazu. Termin mass media powstał w USA w latach 40., określając masowy charakter produkcji i odbioru przekazu, a także jego stereotypowość, schematyzm, łatwą dostępność połączoną ze skłonnością do uproszczeń. Media masowe to instytucje i ur...

Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji-opracowanie - Skład i struktura KR...

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Historia mediów i dziennikarstwa
Pobrań: 301
Wyświetleń: 1631

Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji (KRRiT lub KRRiTV) To organ konstytucyjny (art. 213 - 215), który stoi na straży wolności słowa, prawa do informacji oraz interesu publicznego w radiofonii i telewizji. Skład i struktura KRRiT Zasady, tryb działania, organizację oraz szczegółowe zasady powoływ...

Media w PRL-opracowanie

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Historia mediów i dziennikarstwa
Pobrań: 658
Wyświetleń: 1253

MEDIA W PRL LIPIEC 1944 - LUTY 1945: MOSKWA - przygotowywania strategii propagandowo - informacyjnej; - marzec 1944 - pierwsze dyskusje na posiedzeniach ZPP (Związek Patriotów Polskich) - spór o tytuł dziennika i tekst ODZWE M...

Omówienie profili prasy

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Historia mediów i dziennikarstwa
Pobrań: 399
Wyświetleń: 931

PRASA SENSACYJNA Czynniki wpływające na rozwój: Rozwój kultury masowej (ilustracyjnej); Re-definicja kultury poprzez rozwój rozrywki; Pierwsze w Polsce pismo sensacyjne: Ilustrowany Kurier Codzienny (dziennik ogólnopolski) Trzy koncerny prasy sensacyjnej: 1. środowisko krakowskie Ilustrowanego Kurie...