Prof. dr hab. Piotr Winczorek

note /search

Podstawy wiedzy o prawie - notatka

 • Uniwersytet Warszawski
 • Prawo
Pobrań: 259
Wyświetleń: 812

PODSTAWY WIEDZY O PRAWIE NOTATKA IV ROZDZIAŁ PRAWO - zjawisko kulturowe (budowane na gruncie pewnych wartości, w celu ich realizacji i ochrony). WARTOŚCI - zasadnicze elementy każdej kultury we wszystkich postaciach: artystycznej, moralnej, naukowej, politycznej, obyczajowej, itd. Jednak występuj...

Podstawy wiedzy o prawie - notatka do rozdziału II

 • Uniwersytet Warszawski
 • Prawo
Pobrań: 273
Wyświetleń: 1127

PODSTAWY WIEDZY O PRAWIE NOTATKA II ROZDZIAŁ - WIELOZNACZNOŚĆ TERMINU ,,PRAWO” WIELOZNACZNOŚĆ ZNACZENIA ,,PRAWO” Prawo, na przełomie wieków, ewoluuje, następuje ciągły rozwój koncepcji kwestionujący pozytywizm prawniczy, jednak praw...

Podstawy wiedzy o prawie - omówienie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Prawo
Pobrań: 98
Wyświetleń: 868

PODSTAWY WIEDZY O PRAWIE NOTATKA ROZDZIAŁ III PODSTAWOWE PROBLEMY NAUK PRAWNYCH NAUKA PRAWA, posiada bardzo długi rodowód, gdyż wywodzi się jeszcze z rzymskiej jurysprudencji. Początkowo oznaczała jedynie znajomość prawa, czyli pewien rodzaj znajomości praktycznej, jednak dostrzegane, że konkretn...

Podstawy wiedzy o prawie - notatka do rozdziału IV

 • Uniwersytet Warszawski
 • Prawo
Pobrań: 70
Wyświetleń: 469

PODSTAWY WIEDZY O PRAWIE NOTATKA V ROZDZIAŁ POLITYCZNY CHARAKTER PRAWA Sprowadza się on do uznania prawa za instrument sprawowania władzy (to zagadnienie jest niezbędne dla zrozumienia istoty prawa i zasad jego działania). ZJAWISKA: PROCES EMOKRATYZACJI - szersze grupy obywateli zyskały zinstytuc...

Podstawy prawa - omówienie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Prawo
Pobrań: 224
Wyświetleń: 1953

PODSTAWY WIEDZY O PRAWIE NOTATKA ROZDZIAŁ VI PRAWO, JAKO ZJAWISKO JĘZYKOWE Gdyż, prawo dociera do adresatów w postaci odpowiednio ustanowionych i ogłoszonych przepisów prawnych, które przybierają postać sformalizowanego tekstu (aktu normatywnego). Charakterystyka języka odbiega od reguł stylistyc...

Podstawy prawa - omówienie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Prawo
Pobrań: 70
Wyświetleń: 938

PODSTAWY WIEDZY O PRAWIE NOTATKA ROZDZIAŁ VII POJĘCIE NORMY POSTĘPOWANIA WYPOWIEDŹ NORMATYWNA - wypowiedź, która formułuje kierowane do danej osoby lub osób żądanie albo upoważnienie do określonego zachowania się NORMA POSTĘPOWANIA - wypowiedź, której towarzyszy wzór postępowania, nakaz, zakaz l...

Podstawy wiedzy o prawie - notatka rozdział VIII

 • Uniwersytet Warszawski
 • Prawo
Pobrań: 217
Wyświetleń: 728

PODSTAWY WIEDZY O PRAWIE NOTATKA ROZDZIAŁ VIII PRZEPIS PRAWNY. NORMA A PRZEPIS PRAWNY PRZEPISEM PRAWNYM, jest wypowiedź, jaką zastajemy w tekście aktu normatywnego (ustawy, rozporządzenia, itd.) Jest to wypowiedź sformułowana w języku prawnym