Prof. dr hab. Mirosława Capiga - strona 2

note /search

Rynek finansowy- wykład

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Zarządzanie instytucjami kredytowymi
Pobrań: 56
Wyświetleń: 1085

ZARZĄDZANIE INSTYTUCJAMI KREYTOWYMI WYKŁAD 1 27.09.2011r Egzamin: - musi być zaliczenie - test wielokrotnego wyboru z materiałami pomocnymi Rynek finansowy: instytucje finansowe instytucje ubezpieczeniowe instytucje kredytowe Instytucja finansowa- podmiot niebędący bankiem ani instytucją kr...

Zarządzanie ryzykiem bankowym- wykład

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Zarządzanie instytucjami kredytowymi
Pobrań: 126
Wyświetleń: 791

WYKŁAD 3 25.10.2011 Nowa umowa kapitałowa Filar I Filar II Filar III Filar I klasyfikacja należności do grupy ekspozycji (np. ekspozycja państwowa, detaliczne, bankowe, od firm inwestycyjnych) określanie wag ryzyka dla każdej ekspozycji uzależnienie wag ryzyka od ratingu określanie metod po...

Pytania egzaminacyjne z odpowiedziami - Instytucje kredytowe

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Zarządzanie instytucjami kredytowymi
Pobrań: 707
Wyświetleń: 2044

Instytucje kredytowe to: Instytucje prowadzące wyłącznie działalność depozytowo-kredytową (gdyby nie było słowa wyłącznie to odpowiedź byłaby poprawna) Instytucje prowadzące działalność inwestycyjną Instytucje zajmujące się wydawaniem pieniądza elektronicznego Kapitał krótkoterminowy w banku to:...

Pytania testowe wraz z odpowiedziami cz.1

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Finanse i bankowość
Pobrań: 1526
Wyświetleń: 3129

Operacje aktywne banków to: udzielanie kredytów emisja bankowych papierów wartościowych zakup akcji Uwarunkowane formy zapłaty w rozliczeniach międzynarodowych to: inkaso dokumentowe akredytywa dokumentowa

Pytania testowe wraz z odpowiedziami cz.2

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Finanse i bankowość
Pobrań: 721
Wyświetleń: 2009

Operacje aktywne banków to: Udzielanie kredytów Emisja bankowych papierów wartościowych Zakup akcji Uwarunkowane formy zapłaty w rozliczeniach międzynarodowych to: Inkaso do...

Zarządzanie aktywami i pasywami banku- wykład 1

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Zarządzanie aktywami i pasywami banku komercyjnego
Pobrań: 595
Wyświetleń: 2751

Zarządzanie aktywami i pasywami banku Wykład 1 Zarządzanie aktywami i pasywami banku to proces finansowy, w którym dąży się do takiego ukształtowania struktury: Ilościowej (zróżnicowania portfela kredytów i depozytów) Jakościowej (z...

Zarządzanie aktywami i pasywami banku- wykład 2

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Zarządzanie aktywami i pasywami banku komercyjnego
Pobrań: 266
Wyświetleń: 1673

Zarządzanie aktywami i pasywami banku Wykład 2 ZARZĄDZANIE AKTYWAMI: AKTYWA BANKU ustawa: Kasa, operacje z bankiem centralnym Należności od sektora finansowego niefinansowego budżetowego Dłużne papiery wartościowe Udziały lub a...

Zarządzanie aktywami i pasywami banku- wykład 6

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Zarządzanie aktywami i pasywami banku komercyjnego
Pobrań: 112
Wyświetleń: 1561

Zarządzanie aktywami i pasywami banku Wykład 6 NORMA ADEKWATNOŚCI KAPITAŁOWEJ = kapitał dostępny wymogi kapitałowe kapitał na pokrycie ryzyka A: FUNDUSZE WŁASNE fundusze podstawowe fundusze uzupełniające powiększenia - pomniejsz...

Analiza działalności banku- wykład 8

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Zarządzanie instytucjami kredytowymi
Pobrań: 294
Wyświetleń: 973

22.01.2013 Wykład 8 Analiza działalności banku źródła analizy metody analizy odbiorcy analizy kryteria analizy poziomy analizy zakres analizy czasowy przedmiotowy Źródła informacji informacja finansowa sprawozdanie finansowe banku raporty informacja zarządcza Źródła informacji: raport...

Segmenty działalności i segmenty klientów -opracowanie

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Zarządzanie instytucjami kredytowymi
Pobrań: 7
Wyświetleń: 630

Segmenty działalności i segmenty klientów Segmenty działalności detaliczny korporacyjny operacje własne kryteria wyodrębnienia kryterium finansowe kryterium podmiotowe Segment klientów detalicznych- (przykład) osoby prywatne segment klientów masowych segment klientów zamożnych małe firmy p...