Prof. dr hab. Mieczysław Władysław Omyła

note /search

Anarchizm, szkoła frankfurdzka, Schmitt- opracowanie

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Filozofia polityczna
Pobrań: 112
Wyświetleń: 700

ANARCHIZM pierwszy raz pojęcie użyte w 1840 w pracy Josepha-Proudhou „co to jest własność „ „własność prywatna to kradzież „ to wyzysk robotników przez właścicieli środków produkcji państwo przyzwala na te nierówności - źródło problemu - państwo przeciwko tej postawie an anarchos - bez rządu, bez...

Chrześcijańska filozofia polityczna-opracowanie

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Filozofia polityczna
Pobrań: 469
Wyświetleń: 1463

CHRZEŚCIJAŃSKA FILOZOFIA POLITYCZNA Św. Augustyn (odwołanie do Platona) Św. Tomasz z Akwinu( odwołanie do Arystotelesa) Chrześcijaństwo nie wykształciło ideału teokracji Odrzucenie walki politycznej Państwo częścią Bożego porządku: władza od Boga Gdy państwo przekracza swoje kompetencje-dzielo...

Empiryzm, aprioryzm, pozytywizm- opracowanie

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Filozofia polityczna
Pobrań: 140
Wyświetleń: 1155

Empiryzm i aprioryzm Empiryzm skrajny. Wszelkie uzasadnione twierdzenie (poznanie) musi opierać się bezpośrednio lub pośrednio na doświadczeniu. Empiryzm umiarkowany. Tylko zdania analityczne są uprawnionymi twierdzeniami a priori. Aprioryzm...

Filozofia nowożytna- opracowanie

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Filozofia polityczna
Pobrań: 175
Wyświetleń: 777

Filozofia nowożytna XV- XIX 1453- Zdobycie Konstantynopola przez Turków, 1492- Odkrycie Ameryki (wcześniej wynaleziono kompas) 1517- M. Luter przybija swoje tezy na drzwiach kościoła w Wittenberdze Wynalezienie kompasu i wynalezienie druku. Zwiastuni filozofii Odrodzenia: Leonardo da Vinci (145...

Immanuel Kant- opracowanie

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Filozofia polityczna
Pobrań: 518
Wyświetleń: 1701

Immanuel Kant (1724- 1804) Realizm naiwny- świat jest taki jak przedstawia się zmysłom Realizm krytyczny- obraz świata dany przez zmysły musi być skorygowany, uwolniony od przymieszek subiektywnych, (przeciwstawienie jakości wtórnych - jako...

Konserwatyzm, socjalizm, Marks- opracowanie

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Filozofia polityczna
Pobrań: 98
Wyświetleń: 910

KONSERWATYZM Edmund Burke Założyciel konserwatyzmu „Rozmowa o rewolucji we Francji” (1790) Krytykował rewolucję francuską i myśl oświeceniową, przeciwko myśli racjonalnej Chwalił tradycję, moralność, religię Odziedziczone instytucje po przodkach, reformowane stopniowo, kryją mądrość pokoleń Pr...

Liberalizm XX wieku- opracowanie

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Filozofia polityczna
Pobrań: 140
Wyświetleń: 896

Liberalizm XX w Zbliża się do myśli lewicowej, demokratycznej lub konserwatyzm(zbliżenie) Musiał się zmierzyć z różnymi doświadczeniami Doświadczenia rozbudowy państwa Czym jest wolność tak naprawdę? Co stanowi ograniczenie wolności - tradycja, religia, tradycyjne wspólnoty, państwo o rozbudowan...

Nowożytność- opracowanie

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Filozofia polityczna
Pobrań: 84
Wyświetleń: 861

Filozofia nowożytna XV- XIX 1453- Zdobycie Konstantynopola przez Turków, 1492- Odkrycie Ameryki (wcześniej wynaleziono kompas) 1517- M. Luter przybija swoje tezy na drzwiach kościoła w Wittenberdze Wynalezienie kompasu i wynalezienie druku. Zwiastuni filozofii Odrodzenia: Leonardo da Vinci (145...

Polityka w starożytnej Grecji- opracowanie

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Filozofia polityczna
Pobrań: 105
Wyświetleń: 896

POLITYKA W STAROŻYTNEJ GRECJI Arystoteles: `państwo jest pierwej od jednostki' Ważna jest wspólnota polityczna Etyka cnót a nie praw Polityka to tylko pewien sposób życia Dobre życie obywatela to życie szczęśliwe, które możliwe jest jedynie w dobrze rządzonym państwie W państwie tyrana ludzie...

Republika, liberalizm, indywidualizm- opracowanie

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Filozofia polityczna
Pobrań: 98
Wyświetleń: 658

Machiavelli (1469-1527) Oddzielenie polityki od etyki Celem państwa zachowanie niepodległości i porządku Racja stanu i mąż stanu ponad moralnością ludzi Trzeba być lisem i lwem „Książę” - podręcznik dla pretendenta do władzy Wyrzekać się ni...