Prof dr hab. Marta Konkofer - strona 5

Właściwości fizykochemiczne białek - wykład

 • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 • prof dr hab. Marta Konkofer
 • Biochemia
Pobrań: 336
Wyświetleń: 2275

Właściwości fizykochemiczne białek roztwory mają charakter koloidowy (zole  żele) dyfuzja brak zdolności do dializy dobrze rozpuszczalne w wodzie ładunek elektryczny (pI) denaturacja (temp, kwasy, zasady, alkohol, aceton, kationy metali ciężk...

Wiązanie peptydowe i jego cechy - wykład

 • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 • prof dr hab. Marta Konkofer
 • Biochemia
Pobrań: 448
Wyświetleń: 2604

Wiązanie peptydowe i jego cechy. Tworzenie wiązania peptydowego jest najistotniejszą reakcją aminokwasów z biologicznego punktu widzenia. Polega ono na kondensacji dwóch aminokwasów, a dokładniej na reakcji

Budowa, wnioski wynikające z wartości pH - wykład

 • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 • prof dr hab. Marta Konkofer
 • Biochemia
Pobrań: 119
Wyświetleń: 1470

Wnioski wynikające z wartości pK niektórych aminokwasów. Kluczową rolę dla biologicznej funkcji białek mają zjonizowane grupy w łańcuchach bocznych aminokwasów wchodzących w ich skład. Posiadają charakterystyczne wartości stałych dysocjacji

Wpływ soli metali ciężkich na białko - wykład

 • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 • prof dr hab. Marta Konkofer
 • Biochemia
Pobrań: 77
Wyświetleń: 917

Wpływ soli metali ciezkich na białko Białka w środowisku o wartości pH wyzszej od pI obdarzone są ładunkiem ujemnym i mogą reagować z kationami. Kationy metali cięzkich (Fe+2, Fe+3, Hg+2, Pb+2) tworzą z białkami nierozpuszczalne kompleksy, które wytrącają się z roztworu(maja bardzo mała

Budowa,mechanizm wsalania i wysalania białek - wykład

 • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 • prof dr hab. Marta Konkofer
 • Biochemia
Pobrań: 301
Wyświetleń: 3451

Mechanizm wsalania i wysalania białek Wsalanie- zjawisko zwiększania rozpuszczalności (zwłaszcza białek z grupy globulin) w wodzie po dodaniu do układu prostych soli nieorganicznych. Zjawisko to jest odwrotnością wysalania, czyli doprowadzania ...

Wykład - fosfataza kwaśna

 • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 • prof dr hab. Marta Konkofer
 • Biochemia
Pobrań: 56
Wyświetleń: 945

FOSFATAZA KWAŚNA (ACP) - enzym wskaźnikowy/ekskrecyjny Izoenzymy: wątrobowy, nerek, stercza, kostny + izoformy ie.kostnego wytwarzane w neutrofilach, erytrocytach, płytkach krwi, śledzionie. ...

Budowa, laboratoryjna synteza łańcuchów peptydowych - wykład

 • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 • prof dr hab. Marta Konkofer
 • Biochemia
Pobrań: 91
Wyświetleń: 812

Laboratoryjna synteza łańcuchów peptydowych. Jedną z najważniejszych technik syntezy polipeptydów jest synteza na stałym nośniku polimerowym, opracowana przez Merrifielda(nagroda Nobla w 1984 r.) Budzi ona zainteresowanie z dwóch powodów: (1) pozwala na potwierdzenie struktury naturalnych biomakrocz...

Wykład - aminotransferaza asparginianowa

 • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 • prof dr hab. Marta Konkofer
 • Biochemia
Pobrań: 0
Wyświetleń: 336

AMINOTRANSFERAZA ASPARAGINIANOWA - AST, enzym wskaźnikowy asparaginian + α-ketoglutaran ↔ szczawiooctan + glutaminian zlokalizowana jest w cytoplazmie i mitochondriach komórek wątroby i mięśni szkieletowych i serca, w

Wykład - dehydrogenaza glutaminianowa

 • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 • prof dr hab. Marta Konkofer
 • Biochemia
Pobrań: 0
Wyświetleń: 385

DEHYDROGENAZA GLUTAMINIANOWA - GLD, enzym wskaźnikowy glutaminian + NADH + H+ ↔ α-ketoglutaran + NAD+ enzym zlokalizowany w mitochondriach wątroby duży wzrost aktywności WZW śpiączka wątrobowa przewlekłe agresywne zapalenie wątroby żół...

Enzymy jako biokatalizatory - opracowanie

 • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 • prof dr hab. Marta Konkofer
 • Biochemia
Pobrań: 161
Wyświetleń: 2338

Enzymy jako biokatalizatory. Biokatalizatory - wytwarzane w komórkach organizmów żywych katalizatory przemian biochemicznych (witaminy, enzymy i hormony), wpływające na ich przyspieszenie bądź zwolnienie, a także decydujące o rodzaju przem...