Prof. dr hab. Marianna Księzyk

note /search

Prawo gospodarcze - Zabezpieczenie rzeczowe

  • Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie
  • Publiczne prawo gospodarcze Polski i Unii Europejskiej
Pobrań: 35
Wyświetleń: 2989

Zabezpieczeniem rzeczowym może być: hipoteka, przewłaszczenie lub zastaw, a także blokada środków na rachunku bankowym. Do grupy zabezpieczeń osobistych zaliczamy: weksel własny in blanco, poręczenie wekslowe, poręczenie według prawa cywilnego, gwarancje bankowe, a także cesję wierzytelności....