Prof. dr hab. Marek Wąsowicz

note /search

Przykładowy zestaw egzaminacyjny - cz.1

 • Politechnika Warszawska
 • Ekonomika środowiska i zasobów naturalnych
Pobrań: 672
Wyświetleń: 896

Legenda: A - zdefiniować; B - wymienić, sformułować, opisać zwięźle; C - zapisać przy pomocy przyjętej symboliki i wyjaśnić; D - przedstawić graficznie opisując wykres; E - rozwiązać zadanie. Zadanie 1 Środowisko naturalne człowieka wg A. Symonowicza (A). Środowisko naturalne człowieka to og...

Przykładowy zestaw egzaminacyjny - ekonomika

 • Politechnika Warszawska
 • Ekonomika środowiska i zasobów naturalnych
Pobrań: 336
Wyświetleń: 763

Antroposfera - część biosfery, w której żyje człowiek EKOROZWÓJ - rozwój gospodarczy, który uwzględnia konieczność niezbędnej, zgodnej z wymogami ekologii ochrony i odpowiedniego kształtowania środowiska naturalnego/ Umiejętność godzenia rozwoju ekonomicznego z zachowaniem i kształtowaniem bezpiecz...

Rola rządu i samorządów wobec powodzi - omówienie

 • Politechnika Warszawska
 • Ekonomika środowiska i zasobów naturalnych
Pobrań: 21
Wyświetleń: 616

Opisz przedsięwzięcia jakie powinny realizować samorządy i rząd w celu zapobiegania powodziom i podtopieniom oraz działania ograniczające ich tragiczne skutki. Rząd : - organy adm. rządowej powinny mieć jasno określone kompetencje i odpowiedzialność, -przyjęcie wieloletniego programu inwestycji a...

Rozwinięta formuła rachunku ekonomicznej efektywności - definicja

 • Politechnika Warszawska
 • Ekonomika środowiska i zasobów naturalnych
Pobrań: 70
Wyświetleń: 987

Omów rozwiniętą formułę rachunku ekonomicznej efektywności w gospodarowaniu środowiskiem, przyjmującą postać: różnicową, ilorazową, ilorazową - okresu zwrotu i różnicowo-ilorazową. (a tu są sobie cztery wzory, które ciężko by było zapisać w wordzie a jeszcze się ich uczyć? str.112-113)(i niestety t...

Trzy wyjściowe formuły ekonomicznego rachunku efektywności

 • Politechnika Warszawska
 • Ekonomika środowiska i zasobów naturalnych
Pobrań: 210
Wyświetleń: 1064

Zaprezentuj trzy wyjściowe formuły ekonomicznego rachunku efektywności. Formuła różnicowa-oznacza, że dąży się do tego, aby efekty w jak największym stopniu przewyższały nakład, dopuszczając jednak rozwiązanie, w którym mogą być sobie równe. Pozwala: operować wartościami średnimi i rzeczywistymi ...

Przedmiot ekonomiki i ochrony środowiska - wstęp

 • Politechnika Warszawska
 • Ekonomika środowiska i zasobów naturalnych
Pobrań: 112
Wyświetleń: 903

WYKŁAD 1 22/02/2010 Przedmiot ekonomiki i ochrony środowiska: Geneza, interdyscyplinarny charakter, cel i zakres ekonomiki ochrony środowiska. Potrzeba zrównoważonego rozwoju w gospodarce współczesnego świata. Związki ekonomii z ekonomiką ochrony środowiska. Systemy ekologiczno- ekonomiczne. E...

Cele niższego rzędu - wykład

 • Politechnika Warszawska
 • Ekonomika środowiska i zasobów naturalnych
Pobrań: 63
Wyświetleń: 700

WYKŁAD 8 19/04/2010 Cele niższego rzędu to sprecyzowane zadania (podstawowe) gospodarki wodnej, ich realizacja pozwala na spełnienie celu nadrzędnego: Zaopatrzenie w wodę ludności, rolnictwa, przemysłu i innych dziedzin Oczyszczenie, odprowadzenie i zrzut wody po jej użytkowaniu Wykorzystanie wó...

Ekonomiczno-ekologiczne zasady gospodarowania odpadami - wykład

 • Politechnika Warszawska
 • Ekonomika środowiska i zasobów naturalnych
Pobrań: 98
Wyświetleń: 742

WYKŁAD 9 26/04/2010 Ekonomiczno-ekologiczne zasady gospodarowania odpadami ODPADY - to zużyte przedmioty oraz inne substancje stałe i ciekłe (z wyłączeniem ścieków) powstające w wyniku bytowania człowieka i jego działalności gospodarczej nieprzydatne w miejscu i czasie jej powstania oraz uciążliw...

Gospodarowanie środowiskiem - wykład

 • Politechnika Warszawska
 • Ekonomika środowiska i zasobów naturalnych
Pobrań: 105
Wyświetleń: 1092

WYKŁAD 10 10/05/2010 Gospodarowanie środowiskiem wymaga wydatkowania znacznych i odpowiednio ukierunkowanych nakładów inwestycyjnych. Proekologiczne nakłady inwestycyjne umożliwiające gospodarowanie środowiskiem w tym także gospodarkę wodną, są przeznaczone przede wszystkim na: inwestycje likwiduj...

Instrumenty ekonomiczne - wykład

 • Politechnika Warszawska
 • Ekonomika środowiska i zasobów naturalnych
Pobrań: 119
Wyświetleń: 875

WYKŁAD 11 17/05/2010 Pośredniego oddziaływania: Instrumenty ekonomiczne Dobrowolnego stosowania Inne elementy społecznego oddziaływania INSTRUMENTY EKONOMICZNE oddziałują za pośrednictwem rynku, wykorzystują one kategorię prawa i mechanizmy ekonomiczne, nakłaniają użytkowników środowiska do pr...