Prof. dr hab. Marek Motyka

note /search

Psychlogia - wykłady

  • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
  • Psychologia
Pobrań: 2177
Wyświetleń: 3885

Zjawiska i prawidłowości związane z warunkowaniem (warunkowanie klasyczne): · wzmocnienie (powtarzanie wzmocnień) stanowi warunek konieczny do wytworzenia się reakcji warunkowej; · wygaszenie reakcji polega na konsekwentnym br...

Psychologia-Motyka

  • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
  • Psychologia
Pobrań: 966
Wyświetleń: 3220

Psychologia to nauka o zachowaniu i procesach kierujących tym zachowaniem Życie psychiczne (psychika ) –całokształt procesów psychicznych Procesy psychiczne – procesy regulacji stosunków jednostki z otoczeniem np.; procesy poznawcze rzeczywistości tj.: wrażenia spostrzegania , wyobraźnia , uwaga...

Psychologia, wykłady prof dr hab Marek Motyka

  • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
  • Psychologia
Pobrań: 1834
Wyświetleń: 5243

Wykłady z psychologii, które prowadzi prof. dr hab. Marek Motyka na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie. Wykłady z psychologii prof. Motyki mają 15 stron, format doc. W treści wykładów pojawiają się takie zagadnienia jak: co to jest psychologia, koncepcje psychologii, psychologia behawioralna, hum...

Rodzaje psychologii

  • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
  • Psychologia
Pobrań: 231
Wyświetleń: 2058

...Psychologia to nauka o zachowaniu i procesach kierujących tym zachowaniem Życie psychiczne (psychika ) –całokształt procesów psychicznych Procesy psychiczne – procesy regulacji stosunków jednostki z otoczeniem np.; procesy poznawcze rzeczywistości tj.: wrażenia spostrzegania , wyobraźnia , ...

Psychologia Społeczna - Wykład 1-2

  • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
  • Psychologia społeczna
Pobrań: 133
Wyświetleń: 2044

Notatka porsza między innymi zagadnienia takie jak: psychologia społeczna jako nauka, psychologiczne koncepcje człowieka, funkcjonowanie człowieka w małej grupie społecznej, teorie zachowań społecznych, uprzedzenie i agresja. ...