Prof. dr hab. Marek Aureliusz Zirk-Sadowski - strona 8

Radbruch - omówienie

 • Uniwersytet Łódzki
 • prof. dr hab. Marek Aureliusz Zirk-Sadowski
 • Filozofia prawa
Pobrań: 476
Wyświetleń: 1043

Radbruch: a. teoria 4 światów •Radbruch opiera swoją filozofię prawa na wielopłaszczyznowej koncepcji świata. Uznaje on istnienie: * świata natury, * świata ideału, * świata kultury i * świata religii. •Świat natury: w tym świecie problem...

Renesansowa filozofia przyrody - omówienie - Nurty związane z magią

 • Uniwersytet Łódzki
 • prof. dr hab. Marek Aureliusz Zirk-Sadowski
 • Filozofia prawa
Pobrań: 91
Wyświetleń: 560

Renesansowa filozofia przyrody druga szkoła myślenia obok humanist. główni przedstawiciele w Bolonii, Padwie, Ferrare, muz. Pietro Camporachi kwestia recepcji arystoteizmu, jego interpretacja problem w interpretacji jednostkowej nieś...

Rousseau - omówienie

 • Uniwersytet Łódzki
 • prof. dr hab. Marek Aureliusz Zirk-Sadowski
 • Filozofia prawa
Pobrań: 49
Wyświetleń: 574

Rousseau: umowa społeczna Przejście od stanu natury do życia w państwie w niej postulat wszystkich jednostekႮ maja one wszystkie po utworzeniu państwa uczestniczyć w rządzeniu na zasadzie równości; nie ogranicza równości człowieka - ten podl...

Sokrates - omówienie

 • Uniwersytet Łódzki
 • prof. dr hab. Marek Aureliusz Zirk-Sadowski
 • Filozofia prawa
Pobrań: 21
Wyświetleń: 952

Sokrates: krytyka demokracji Krytykował demokrację, ponieważ wybór rządzących jest rezultatem bądź ślepego trafu, bądź schlebiania tłumowi. Wg Sokratesa państwem powinni rządzić najlepsi pod względem intelektualno - moralnym a instytucja wyborów nie gwarantuje tego, lecz sprawia, że rządy sprawują...

Sposób podejścia do prawa w Anglii - omówienie

 • Uniwersytet Łódzki
 • prof. dr hab. Marek Aureliusz Zirk-Sadowski
 • Filozofia prawa
Pobrań: 0
Wyświetleń: 672

Sposób podejścia do prawa w Anglii a na kontynencie. - Podstawowe cechy common-law: artificial reason jako podstawa istnienia prawa: dominująca pozycja sędziego, tradycja i zwyczaj, wspólnota społeczna - wspólnotowe wartości, common law ja...

Sprawiedliwość i sposoby jej interpretowania - omówienie

 • Uniwersytet Łódzki
 • prof. dr hab. Marek Aureliusz Zirk-Sadowski
 • Filozofia prawa
Pobrań: 28
Wyświetleń: 315

Sprawiedliwość i sposoby jej interpretowania. John Rawls „Teoria sprawiedliwości”: powiązanie sprawiedliwości z problemami współczesnej demokracji; niezbędność przestrzegania podstawowych wolności człowieka jako wyraz sprawiedliwości; nie jes...

Stammler - omówienie

 • Uniwersytet Łódzki
 • prof. dr hab. Marek Aureliusz Zirk-Sadowski
 • Filozofia prawa
Pobrań: 35
Wyświetleń: 602

Stammler: będzie omawiany na wykładzie teorie prawa natury o zmiennej treści krytyka rozumu prawnego znaczenie neokantyzmu a. Teoria prawa natury o zmiennej treści nazywa też prawem słusznym; uznanie rozumu człowieka jako prawodawcę i źród...

Systemy filozoficzne - omówienie

 • Uniwersytet Łódzki
 • prof. dr hab. Marek Aureliusz Zirk-Sadowski
 • Filozofia prawa
Pobrań: 21
Wyświetleń: 602

Systemy filozoficzne: Metafizyka ( ontologia) - nauka o bycie, - badanie istoty rzeczy. B) Epistemologia (gnoseologia) - nauka o poznaniu, - sposobach poznania, - granicach poznania,...

Szkoła neoplatońska - omówienie

 • Uniwersytet Łódzki
 • prof. dr hab. Marek Aureliusz Zirk-Sadowski
 • Filozofia prawa
Pobrań: 14
Wyświetleń: 441

Szkoła neoplatońska (reinterpretacja myśli Platona) Charakter pośredni między filozofią klasyczną a chrześcijańską Platon jest nie dość konsekwentny w swoim idealizmie Rzeczy są materialne, a materia jest czymś, co je obciąża i uniemożliwia odwzorowanie idei. Skoro materia obniża idealność rzeczy...

Teoria idoli Bacona, Zagadnienie mitów - omówienie

 • Uniwersytet Łódzki
 • prof. dr hab. Marek Aureliusz Zirk-Sadowski
 • Filozofia prawa
Pobrań: 441
Wyświetleń: 2401

Teoria idoli Bacona. Idole - z języka greckiego straszydła, zjawy pojawiające się naszemu rozumowi, to inaczej błędy ludzkiego rozumu (współcześnie nazywane zabobonami lub mitami). Bacon wprowadził termin „idole” do filozofii w XVII w. Wyodrębnił 4 rodzaje idoli: - idole jaskini - błędy rozumu o ch...