Prof. dr hab. Marek Aureliusz Zirk-Sadowski - strona 2

Dwa znaczenia pojęcia rasa wg Gumplowicza - omówienie

 • Uniwersytet Łódzki
 • prof. dr hab. Marek Aureliusz Zirk-Sadowski
 • Filozofia prawa
Pobrań: 42
Wyświetleń: 1022

Dwa znaczenia pojęcia „rasa” wg Gumplowicza Ludzie się zwalczali bo mieli poczucie przynależności do różnych ras, konflikt ras w sensie kulturowym (zagadnienie elit ad. 35) Rasa wyższa - elita Rasa niższa - reszta społeczeństwa * rasa w znaczeniu antropologicznym: czyste rasy istniały wyłącznie ...

Dynamiczne teorie prawa natury i prawo natury wg Sofistów - omówienie...

 • Uniwersytet Łódzki
 • prof. dr hab. Marek Aureliusz Zirk-Sadowski
 • Filozofia prawa
Pobrań: 63
Wyświetleń: 903

Dynamiczne teorie prawa natury. Teorie głoszące rozwijającą się treść prawa natury: sformułowane w połowie XXw, najwcześniej w USA; zainicjował papież Jan XXIII głosząc aggiornamento v proces w Norymberdze v papież Paweł VI encyklika Populorum ...

Dzieje filozofii prawa po drugiej wojnie światowej - omówienie

 • Uniwersytet Łódzki
 • prof. dr hab. Marek Aureliusz Zirk-Sadowski
 • Filozofia prawa
Pobrań: 0
Wyświetleń: 385

Dzieje filozofii prawa po drugiej wojnie światowej w Polsce. 1918-1950: w tym okresie nazwa „teoria prawa” była używana zamiennie z nazwą „filozofia prawa”. Wykładano tę dziedzinę na Wydz. Prawa w Uniwersytetach Wilna, Lwowa, W-wy... Ostre ...

Epikur - omówienie

 • Uniwersytet Łódzki
 • prof. dr hab. Marek Aureliusz Zirk-Sadowski
 • Filozofia prawa
Pobrań: 91
Wyświetleń: 1127

Epikur: hedonizm dlaczego filozofowie nie powinni rządzić w państwie a. hedonizm Według Epikura istnieją dwa rodzaje przyjemności: zmysłowe (przemijalne, niemożliwość nasycenia) im więcej doznajemy wrażeń zmysłowych, tym więcej wzmaga się chęć do...

Etyka wg Platona - omówienie

 • Uniwersytet Łódzki
 • prof. dr hab. Marek Aureliusz Zirk-Sadowski
 • Filozofia prawa
Pobrań: 56
Wyświetleń: 1001

ETYKA Nauka o cnotach początkowo (wpływ Sokratesa) : cnota = wiedza później : teoria czterech cnót: Doszedł do wniosku, że cnota nie zależy tylko od rozumu. Rozróżnienie trzech części duszy + przyjęcie pitagorejskiej koncepcji cnoty jako ładu i harmonii duszy każda część duszy ma udział w tej ha...

F. Bacon i Kartezjusz - filozofia

 • Uniwersytet Łódzki
 • prof. dr hab. Marek Aureliusz Zirk-Sadowski
 • Filozofia prawa
Pobrań: 56
Wyświetleń: 819

F.Bacon-zajął się metodologią poznania. Do poznania potrzebna jest metoda Posługując się wspólną metodą ludzie będą wytwarzać wspólną wiedzę układającą się w system. Nauki klasyfikuje na pdst poznawczych władz czl- pamięć(hist) wyobraźnia(poezja) rozum(filozofia) jednak rozum jest niedoskonały-oczyś...

Filozofia atomistyczna - omówienie

 • Uniwersytet Łódzki
 • prof. dr hab. Marek Aureliusz Zirk-Sadowski
 • Filozofia prawa
Pobrań: 42
Wyświetleń: 567

Filozofia atomistyczna - relacje między człowiekiem, a wszechświatem Atomiści - pierwsza z wielkich syntez starożytności. Ich filozofia usiłuje godzić pewne zasady „arche” intelektualne z rezultatem jej oddziaływań, co już ma charakter empiryczny. U Parmenidesa - filozofia to kultywowanie pewnej t...

Filozofia dziejów wg św Augustyna i teoria prawa natury wedlug Tomasza...

 • Uniwersytet Łódzki
 • prof. dr hab. Marek Aureliusz Zirk-Sadowski
 • Filozofia prawa
Pobrań: 98
Wyświetleń: 1295

Filozofia dziejów wg Św. Augustyna. twórca pierwszej historiozofii; starożytni nie mogli tego osiągnąć, gdyż nie czuli więzi z innymi narodami; to nie jest opis ustroju idealnego; jedna rodzina, która ma Ojca w niebie, dla której Chrystus umarł na krzyżu; celem ludzkości jest rozwój rozumiany ja...

Filozofia prawa jako dział filozofii a dziedziny pokrewne - omówienie...

 • Uniwersytet Łódzki
 • prof. dr hab. Marek Aureliusz Zirk-Sadowski
 • Filozofia prawa
Pobrań: 14
Wyświetleń: 1260

Filozofia prawa jako dział filozofii. (przedmiot filozofii prawa) Filozofię prawa wyodrębnia się spośród innych nauk filozoficznych ze względu na przedmiot i charakter zadań wyjściowych oraz perspektywę jej badań. Nie jest ona ani teorią p...

Filozofia, Poglądy Harta - omówienie

 • Uniwersytet Łódzki
 • prof. dr hab. Marek Aureliusz Zirk-Sadowski
 • Filozofia prawa
Pobrań: 35
Wyświetleń: 651

Poglądy Harta twórca analitycznej filozofii prawa; występuje przeciwko pojmowaniu prawa w kategoriach przymusu i nakazu, stwierdzając, że prawo to reguły, nie nakazy; nie neguje istnienie przymusu, ale nie uważa go za dominującą treść pra...