Prof. dr hab. Małgorzata Rzewuska

note /search

Impulsywność a samobójstwa- opracowanie

  • Uniwersytet Warszawski
  • Biotechnologia roślin
Pobrań: 35
Wyświetleń: 1232

FARMAKOTERAPIA W PSYCHIATRII I NEUROLOGII, 2005, 2, 131–142 Ma³gorzata Rzewuska Impulsywnoœæ a samobójstwa1 Impulsivity and suicide Samodzielna Pracownia Farmakoterapii, Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie Streszczenie Impulsywnoœæ jest cech¹ zachowañ zwiêkszaj¹c¹ ryzyko dokonania ...