Prof. dr hab. Magdalena Jerzemowska

note /search

Corporate Governance - zadania

 • Uniwersytet Gdański
 • Nadzór korporacyjny
Pobrań: 728
Wyświetleń: 1680

Jerzemowska. Notatka składa się z 6 stron. TEORIA PRAW WŁASNOŚCI - WIĄZKA PRAW WŁASNOŚCI - Własność to nie to samo co sprawowanie kontroli - A. Smith XVIII w. Spółka Akcyjna jako forma prawna XIX w. KRYZYSY: HOLANDIA XVII w. (Bańka Tulipanowa) gorą...

Formy własności przedsiębiorstw

 • Uniwersytet Gdański
 • Nadzór korporacyjny
Pobrań: 1036
Wyświetleń: 3017

Jerzemowska. Notatka składa się z 2 stron. Form y własności przedsiębiorstw Trzy główne rodzaje własności : Działalność gospodarcza Spółka partnerska Korporacja Porównanie trzech form własności Działalność gospodarcza Spółka partnersk...

Główne determinanty zmian nadzoru

 • Uniwersytet Gdański
 • Nadzór korporacyjny
Pobrań: 406
Wyświetleń: 1666

Jerzemowska. Notatka składa się z 1 strony. GŁÓWNE DETERMINANTY ZMIAN NADZORU KORPORACYJNEGO rosnąca rola inwestorów instytucjonalnych integracja rynków kapitałowych wzrost aktywności akcjonariuszy prywatyzacja Między teorią a praktyką… Jeżeli znajdziemy dwie porównywalne spółki Spółka A Ni...

Kodeksy Dobrych Praktyk

 • Uniwersytet Gdański
 • Nadzór korporacyjny
Pobrań: 490
Wyświetleń: 1624

Jerzemowska. Notatka składa się z 2 stron. K ode k s y Dobrych Pra k t yk .. UK: FRC - niezależne ciało odpowiedzialne za promowanie zaufania do raportów spółek i nadzoru korporacyjnego “ The UK Corporate Governance Code” (2010) Polska : Giełda...

Modele nadzoru korporacyjnego

 • Uniwersytet Gdański
 • Nadzór korporacyjny
Pobrań: 854
Wyświetleń: 2184

Jerzemowska. Notatka składa się z 2 stron. Modele nadzoru korporacyjnego Anglo-Amer ykański (US/UK) Separacja własności i kontroli Konflikt: menedżerowie vs. akcjonariusze Dominacja rynku kapitałowego w systemie finansowym * Kontynentalno - japoński - Dominujący akcjonariusz (rodzina) kontroluje s...

Motywowanie menedżerów - przykłady

 • Uniwersytet Gdański
 • Nadzór korporacyjny
Pobrań: 308
Wyświetleń: 1624

Jerzemowska. Notatka składa się z 3 stron. Motywowanie menedżerów Poten cjalne pokusy Dobry menedżer powinien przedkładać potrzeby interesariuszy nad swoje. Jednakże, jeśli akcjonariusze nie są w stanie skutecznie monitorować zachowania menedżerów wówczas, menedżerowie mogą dążyć do realizacji wła...

Nadzór wewnętrzny w firmie

 • Uniwersytet Gdański
 • Nadzór korporacyjny
Pobrań: 273
Wyświetleń: 1344

Jerzemowska. Notatka składa się z 2 stron. Nadzór wewnętrzny - rada dyrektorów Nadzoruje menedżerów i reprezentuje interesy akcjonariuszy. Ocenia menedżerów i sporządza kontrakty dotyczące ich wynagradzania mające na celu powiązanie wynagrodzeń zarządzających z wynikami działania spółki. Rada dyr...

Nadzór korporacyjny - pojęcie i rozwój

 • Uniwersytet Gdański
 • Nadzór korporacyjny
Pobrań: 924
Wyświetleń: 3185

Jerzemowska. Notatka składa się z 13 stron.   Gen      Nadzór korporacyjny  Notatki z wykładu profesor Magdaleny Jerzemowskiej          2009/2010   Tomasz Kujawa     2009/2010  NADZÓR KORPORACYJNY  2009/2010    2      ZALICZENIE: PISEMNE NA OSTATNIM WYKŁADZIE. KILKA PYTAŃ.    TEMATYKA:  1.   GENEZ...

Opcje - definicja pojęcia

 • Uniwersytet Gdański
 • Nadzór korporacyjny
Pobrań: 196
Wyświetleń: 1337

Jerzemowska. Notatka składa się z 2 stron. DEFINICJA OPCJI Opcja to instrument dający jej nabywcy prawo do: kupna ( opcja kupna ) lub sprzedaży ( opcja sprzedaży) w przyszłym termini...

Teoria i problem agencji

 • Uniwersytet Gdański
 • Nadzór korporacyjny
Pobrań: 924
Wyświetleń: 2926

Jerzemowska. Notatka składa się z 3 stron. PROBLEM AGENCJI Separacja własności i kontroli Berle & Means (1932), The Modern Corporation and Private Property Własność aktywów versus kontrola TEORIA AGENCJI (Jensen, Meckling - 1976) Podst...