Prof. dr hab. Maciej Mróz

note /search

Polska w misjach pokojowych - praca licencjacka

  • Uniwersytet Wrocławski
  • Geografia Polityczna
Pobrań: 1743
Wyświetleń: 17486

Praca broniona w 2010r. napisana pod kierunkiem p. Macieja Mroza. Zawiera krótką historię Jugosławii oraz misje w ramach ONZ oraz NATO. Składa się z 60 stron i porusza także takie kwestie jak: rys historyczny Jugosławii, przyczyny konfliktu z 1991 roku, rozpad państwa, Działalność Organizacji Narod...