Prof. dr hab. Lidia Zbiegień-Maciąg

note /search

Zarządzanie zasobami ludzkimi - materiały na egzamin

  • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
  • Zarządzanie zasobami ludzkimi
Pobrań: 938
Wyświetleń: 5376

Nowoczesny Dział Personalny Działy personalne w polskich firmach ulegają przemianie z działów kadr, które zajmowały się wyłącznie administrowaniem sprawami pracowniczymi, w nowoczesne działy personalne, których zakres odpowiedzialności jest znacznie szerszy i odpowiada potrzebom zarządzania zaso...

Zarządzanie zasobami ludzkimi - egzamin

  • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
  • Zarządzanie zasobami ludzkimi
Pobrań: 497
Wyświetleń: 3101

A1 Profil kandydata Na podstawie analizy i opisu stanowiska pracy buduje się profil osobowy pracownika i wymogi stawiane mu przez organizację. Tworzy się wizerunek osoby, która będzie w stanie wykonywać zadania przydzielone na danym stanowisku. Profil można budować uwzględniając wiedzę, umieję...