Prof. dr hab. Leszek Kozioł

note /search

Zarządzanie podstawowe definicje

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • Podstawy organizacji i zarządzania
Pobrań: 1414
Wyświetleń: 2422

1. Zarządzanie  - definicja ,co się na nią składa ,czego dotyczy     Zarządzanie  - jest działalnością kierowniczą ,polegającą na ustaleniu celów i powodowaniu ich  realizacji poprzez wykorzystanie zasobów, procesów informacji w istniejącym otoczeniu  (społecznym, kulturowym, prawnym, ekonomiczny...

Podstawy organizacji i zarządzania - wykłady -szkoła behawioralna

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Podstawy organizacji i zarządzania
Pobrań: 868
Wyświetleń: 4606

Każdy wykład jest w osobnym pliku. Materiał obejmuje następujący zakres: koncepcje zarządzania, klasyczne funkcje zarządzania, podstawowe definicje, szkoła behawioralna, analiza otoczenia i wnętrza firmy, wymogi ogólnych strategii konkurowania, podział strategii (na dywersyfikacje i specjalizacje),...

Outsourcing - zagadnienia

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • Podstawy organizacji i zarządzania
Pobrań: 182
Wyświetleń: 1687

Spis treści. 1. Wstęp. 3 2. Korzyści z wprowadzenia umowy outsourcingowej. 4 3. Powodzenie umowy outsourcingowej. 6 4. Kolejne etapy wdrożenia umowy outsourcingowej. 6 5. Główne elementy umowy outsourcingowej. 7 6. Wady umów outsourcingowych. 7 7. Działalność outsourcingowa firmy

Etapy analizy SWOT

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • Podstawy organizacji i zarządzania
Pobrań: 231
Wyświetleń: 1351

Rys. 2. Otoczenie firmy Źródło:[Z. Drążek, B. Niemczynowicz, 2003, s.102, G. Gierszewska, M. Romanowska, 2003, s.33, I.Penc-Pietrzak, 2003, s.17] Tab. 1. Czynniki (sfery) w otoczeniu dalszym (makrootoczeniu) i bliższym (konkurencyjnym) podlegające analizie Otoczenie dalsze Otoczenie bliższe - se...

Style kierowania wg Lewina

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • Podstawy organizacji i zarządzania
Pobrań: 770
Wyświetleń: 4564

STYL KIEROWANIA WG KURTA LEWINA (klasyczny) Problem skuteczności oddziaływania kierujących na podwładnych nurtuje badaczy organizacji od dziesięcioleci. Na początku lat trzydziestych XX w. amerykański psycholog K. Lewin wykazał wpływ stylu kierowania na klimat społeczny grupy i na zachowania posz...

Restrukturyzacja

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • Podstawy organizacji i zarządzania
Pobrań: 196
Wyświetleń: 1337

Restrukturyzacja - są to gwałtowne zmiany w aktywach , pasywach lub organizacji firmy . Celem restrukturyzacji jest stworzenie przesłanek do wzrostu wartości przedsiębiorstwa . Restrukturyzacja jest równoważna z transformacją. Przyczyny wewnętrznętrzne zbyt energochłonna produkcja zbyt materiało...

Koncepcje zarządzania - Wykłady cz 1. MWSE

 • Małopolska Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Tarnowie
 • Koncepcja zarządzania
Pobrań: 392
Wyświetleń: 5852

jpg. Dokładna tematyka notatek jest następująca: modele zarządzania, lean management, istota i cele koncepcji lean management, szczupłe zarządzanie, odchudzone zarządzanie, outplacement, definicja, cele, restrukturyzacja przedsiębiorstw, zw...

Koncepcje zarządzania - Wykłady MWSE

 • Małopolska Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Tarnowie
 • Koncepcja zarządzania
Pobrań: 413
Wyświetleń: 4844

doc. Dokładna tematyka zawarta w notatce jest następująca: historia organizacji i zarządzania, Teoria organizacji, (Problem interdyscyplinarności, powiązanie teorii organizacji i zarządzania z naukami społecznymi, socjologia, procesy zachodzące w zbiorowościach, psychologia, psychologia społeczna....

Zarządzanie strategiczne-wykłady

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Zarządzanie strategiczne
Pobrań: 1526
Wyświetleń: 6006

Są to pisane komputerowo wszystkie wykłady z zarządzania strategicznego na UEK z semestru zimowego. Jakie tematy zostały poruszone? Cele stosowania metod, proces zarządzania strategicznego, koncepcje opracowywania strategii, problemy związane z opracowaniem strategii nowoczesnych firm, przy szybki...

Koncepcje zarządzania - wykłady cz.2- MWSE

 • Małopolska Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Tarnowie
 • Koncepcja zarządzania
Pobrań: 196
Wyświetleń: 3339

jpg. Dokładna tematyka notatek jest następująca: metoda kół jakości, cykl pracy kół jakości, filozofia Seikatsu i Gemeinschaft, japońskie metody zarządzania, metoda 5S - Harmonia porządku, Hoshin Kanri, Etapy wdrażania metody Hoshin Kanri, zas...