Prof. dr hab. Leszek Jerzak

note /search

Wykłady z ochrony przyrody

  • Uniwersytet Zielonogórski
  • Ochrona przyrody i edukacja ekologiczna
Pobrań: 84
Wyświetleń: 3122

HISTORIA OCHRONY PRZYRODY Wiara w niezwykłą moc niektórych drzew i głazów lub w to, że bywają one miejscem zamieszkania bóstw była obecna w wielu kulturach. Takimi drzewami w Afryce były baobaby, w Indiach - figowce, w Azji Mniejszej - drzewa oliwne, a w Europie - wiekowe dęby. Oprócz drzew i g...

Ochrona przyrody i edukacja ekologiczna - wykłady

  • Uniwersytet Zielonogórski
  • Ochrona przyrody i edukacja ekologiczna
Pobrań: 105
Wyświetleń: 3122

WYKŁAD 6 i 7 KRAJOWA STRATEGIA OCHRONY RÓŻNORODNOŚCI BIOLOGICZNEJ ORAZ GŁÓWNE PRZYCZYNY JEJ ZAGROŻENIA CZĘŚĆ I Strategie ochrony różnorodności biologicznej Jednym z wymogów stawianych sygnatariuszom „Konwencji o różnorodności bio...

Opracowanie na egzamin

  • Uniwersytet Zielonogórski
  • Ochrona przyrody i edukacja ekologiczna
Pobrań: 77
Wyświetleń: 2765

WYKŁAD 12 i 13 EUROPEJSKA STRATEGIA OCHRONY PRZYRODY CZĘŚĆ I Europejska strategia ochrony przyrody - sieć Natura 2000 Koncepcja utworzenia sieci ekologicznej Natura 2000 zrodziła się na początku lat 90 minionego wieku. Początkowemu etapowi prac nad nią sprzyjała atmosfera coraz pełniejszego rozumi...