Prof. dr hab. Leszek Jasiński

note /search

Makroekonomia zagadnienia ogólne

  • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
  • Mikroekonomia
Pobrań: 203
Wyświetleń: 1379

Mikroekonomia 1. Wprowadzenie w problematykę przedmiotu. 3. Rynek. - krzywa obojętności konsumenta, - przedmiot i zakres ekonomii, - popyt, - preferencje, - ekonomia pozytywna i normatywna, - podaż, - użyteczność całkowita, użytecznoś...

Budżet i polityka fiskalna - wykład

  • Politechnika Warszawska
  • Mikroekonomia
Pobrań: 245
Wyświetleń: 1708

BUDŻET I POLITYKA FISKALNA Dla kraju A dane są następujące informacje: funkcja konsumpcji C=200 + 0,8YD, funkcja inwestycji I=80, wydatki państwa G=150, a stopa podatkowa t=0,25. oblicz poziom konsumpcji w warunkach równowagi, jeżeli dodatkowo wiadomo, że NX=90, oblicz dochód równoważący gospodark...