Prof. dr hab. Krzysztof Szaflarski

note /search

Efekty integracji -opracownanie

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Międzynarodowe stosunki gospodarcze
Pobrań: 14
Wyświetleń: 616

Efekty integracji: Efekt kreacji handlu A) przed integracją B) po integracji KRAJ A KRAJ B KRAJ A KRAJ B Cena towaru Cena towaru Cena towaru Cena towaru x=110 x'= 100 x = 110 x' = 100 120 100 CŁO 20% Efekt zmian kierunku handlu A) przed integracją B) po integracji CŁO 20% KRAJ A KRAJ B KRAJ A...

Procesy integracyjne we współczesnej gospodarce świaowej -opracowanie...

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Międzynarodowe stosunki gospodarcze
Pobrań: 105
Wyświetleń: 1155

PROCESY INTEGRACYJNE WE WSPÓŁCZESNEJ GOSPODARCE ŚWIATOWEJ Integracja; proces scalania się gospodarek narodowych, polega na rozwijaniu takich powiązań gospodarczych, które wszystkim krajom należącym do ugrupowania integracyjnego przynoszą korzyści większe od możliwych do uzyskania w przypadku braku...

Wpływ handlu zagranicznego na rozmiary inwestycji i akumulacji -opraco...

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Międzynarodowe stosunki gospodarcze
Pobrań: 21
Wyświetleń: 434

Wpływ handlu zagranicznego na rozmiary inwestycji i akumulacji X=R+Y X=R+I+K+E x -I m Y=I+K+E x -I m I=X-R-K+I m -E x I=O+I m -E x (gospodarka otwarta) O=X-R-K I=O (gospodarka zamknięta) gdzie; X- produkt społeczny brutto Y- produkt społeczny netto (DN) R- wartość środków zużytych w produkcji...

Handel zagraniczny -opracowanie

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Międzynarodowe stosunki gospodarcze
Pobrań: 98
Wyświetleń: 1043

Handel zagraniczny oddziałuje na gospodarkę narodową w zależności od: skali zaangażowania danego kraju w MPP udział handlu zagranicznego w tworzeniu dochodu narodowego rola jaka handel zagraniczny pełni w gospodarce danego kraju, może mięć charakter: - pasywny; sfera handlu jest ściśle podporzą...

Podział kursów -opracowanie

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Międzynarodowe stosunki gospodarcze
Pobrań: 7
Wyświetleń: 763

Podział kursów: Kryterium podmiotu ustalającego kurs walutowy - kurs rządowy - kurs prywatny (bankowy) Kryterium amplitudy wahań kursu - sztywny; ustalony przez organy państwa, nie ulega żadnym wahaniom - stały (stabilny); ulega zmianie pod wpływem podaży i popytu na daną walutę, jednak grani...

Technologia -opracowanie

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Międzynarodowe stosunki gospodarcze
Pobrań: 21
Wyświetleń: 588

Technologia; całokształt organizacyjny oraz techniczny wiedzy, informacji znajdującej zastosowanie w procesie wytworzenia dóbr i usług materialnych; ma wpływ na efektywne wykorzystanie pozostałych czynników Wynalazek; rozwiązanie techniczne, które nadaje się do wykorzystania w praktyce Patent; fo...

Zagraniczne inwestycje bezpośrednie -opracowanie

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Międzynarodowe stosunki gospodarcze
Pobrań: 7
Wyświetleń: 679

Zagraniczne inwestycje bezpośrednie (ZIB) mogą przybierać różne formy: tworzenie nowych lub przejmowanie już istniejących za granicą przedsiębiorstw, nad którymi firma macierzysta sprawuje pełną kontrolę, zakładanie za granicą oddziałów ( nie są one samodzielnymi jednostkami gospodarczymi, nie ma...

Eksport kapitału nie powoduje przeniesienia prawa do jego własności -o...

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Międzynarodowe stosunki gospodarcze
Pobrań: 7
Wyświetleń: 238

Eksport kapitału nie powoduje przeniesienia prawa do jego własności Formy transferu kapitału Kryterium formy lokat Kryterium własności kapitału Kryterium czasu, na jaki lokowany jest kapitał kapitał kapitał kapitał kapitał krótkoterminowy pożyczkowy produkcyjny prywatny kapitał publiczny (do rok...

Kierunki oddziaływania importu kapitału na wzrost DN -opracowanie

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Międzynarodowe stosunki gospodarcze
Pobrań: 0
Wyświetleń: 469

Kierunki oddziaływania importu kapitału na wzrost DN wzrost DN (wytwórczego) zwiększenie zatrudnienia zwiększenie wydajności pracy stworzenie nowych mechanizm mnożnika mocy produkcyjnych inwestycyjnego wzrost inwestycji mechanizm wzrost wiedzy technologicznej oraz rezonansu technicznej sprawno...

Mnożnik handlu zagranicznego -opracowanie

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Międzynarodowe stosunki gospodarcze
Pobrań: 364
Wyświetleń: 1407

Mnożnik handlu zagranicznego - krańcowa skłonność do konsumpcji (określa ona jaka część dodatkowego dochodu przeznaczona jest na konsumpcję) - krańcowa skłonność do