Prof. dr hab. Krzysztof Rubacha - strona 4

Schemat badań historycznych

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • prof. dr hab. Krzysztof Rubacha
Pobrań: 168
Wyświetleń: 840

SCHEMTA BADAŃ HISTORYCZNYCH (BH) Jakie czynności badacza organizuje schemat? Schemat badań historycznych przenosi badaczy do archiwum. Tam znajdują się źródła, czyli materialne ślady myśli i działania ludzkiego, które mogą dostarczyć przesłanek do wnioskowania o przeszłości. Schemat organizuje uwag...

Badanie w działaniu - schemat

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • prof. dr hab. Krzysztof Rubacha
Pobrań: 210
Wyświetleń: 959

Schemat badania - wzór organizacji czynności badawczych, warunkujący uzyskanie pożądanych wyjaśnień. Rodzaje schematów: a) wyjaśnienia nomotetyczne b) wyjaśnienia idiograficzne Przystępując do badań, należy określić ich cele i wyprowadzić z nich strategię, typ oraz schemat badania. Te decyzje zorga...

Schemat eksperymentalny - zmienne

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • prof. dr hab. Krzysztof Rubacha
Pobrań: 280
Wyświetleń: 1414

SCHEMAT EKSPERYMENTALNY (E) Jakie czynności badacza organizuje schemat? Schemat E organizuje czynności badacza wokół szacowania związków przyczynowo pomiędzy zmiennymi niezależnymi ustalonymi a zmienną losową. Pomysł schematu opiera się na kanonie jedynej różnicy Milla. Kanon mówi, że przyczyną zja...

Schemat etnograficzny 2

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • prof. dr hab. Krzysztof Rubacha
Pobrań: 98
Wyświetleń: 987

Jakie są kryteria trafności zewnętrznej i wewnętrznej badania? Trafność zewnętrzną łączy się z zakresem, w jakim wyniki badań będą uogólniane, a wewnętrzną z oceną tego, czy badacz oszacował te zmienne, które zamierzał oszacować. Jeśli chodzi o trafność zewnętrzną schematu etnograficznego, warunkie...

Schemat etnograficzny 1

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • prof. dr hab. Krzysztof Rubacha
Pobrań: 147
Wyświetleń: 1162

W jakiej strategii i typie mieści się schemat badań? Schemat etnograficzny mieści się w strategii badań jakościowych, które oparte są na wyjaśnieniach etnograficznych. Zasób wniosków ograniczony do miejsca i czasu badania. Czy schemat etnograficzny należy łączyć z typem badań teoretycznych jak i p...

Schemat etnograficzny - czynności

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • prof. dr hab. Krzysztof Rubacha
Pobrań: 112
Wyświetleń: 1246

SCHEMAT ETNOGRAFICZNY Jakie czynności badacza organizuje schemat? Schemat etnograficzny w badaniach nad edukacją organizuje czynności badacza zmierzające do skonstruowania teorii ugruntowanej, opisującej i wyjaśniającej kulturowe konteksty funkcjonowania środowisk edukacyjnych. Narzuca badaczowi fo...

Schemat quasi-eksperymentalny i przekrojowy

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • prof. dr hab. Krzysztof Rubacha
Pobrań: 287
Wyświetleń: 2359

SCHEMAT QUASI-EKSPERYMENTALNY (QE) I PRZEKROJOWY (P) KRYTERIA OPISU SCHEMATU BADAŃ Jakie czynności badacza organizuje schemat? Schemat quasi-eksperymentalny (QE) Schemat QE organizuje czynności badacza nastawione na oszacowanie zależności pomiędzy zmienną losową a zmienną ustaloną, której wariant...

Schemat studium przypadku 2

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • prof. dr hab. Krzysztof Rubacha
Pobrań: 161
Wyświetleń: 1456

Jakie są kryteria trafności zewnętrznej i wewnętrznej badania? Trafność zewnętrzna jest oczywiście ograniczona do badanego przypadku. Jeśli wnioski wykraczają poza ten przypadek, badanie należy uznać za nietrafne. Uzyskanie trafności wewnętrznej badania wymaga dokonywania triangulacji zebranych da...

Schemat studium przypadku

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • prof. dr hab. Krzysztof Rubacha
Pobrań: 196
Wyświetleń: 1099

SCHEMAT STUDIUM PRZYPADKU Jakie czynności badacza organizuje schemat? Schemat zmierza do zbudowania jednostkowej teorii zjawiska ogólnego. Schemat studium przypadku ma prowadzić do zbudowania teorii ugruntowanej w danych opisujących przy...

Formułowanie hipotez i pytań

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • prof. dr hab. Krzysztof Rubacha
Pobrań: 357
Wyświetleń: 3332

Formułowanie hipotez i pytań badawczych Atkinson i Birch sformułowali następujące twierdzenia teoretyczne: osoby charakteryzujące się silniejszym motywem osiągnięć niż motywem unikania porażki podnoszą swój poziom aspiracji po osiągnięciu sukcesu, a obniżają go po odniesieniu porażki. Osoby charak...