Prof. dr hab. Krzysztof Rubacha - strona 3

Metody zbierania danych- wywiad

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • prof. dr hab. Krzysztof Rubacha
Pobrań: 644
Wyświetleń: 4102

Wywiad Wywiad - to kierowana przez badacza rozmowa z osobą lub osobami badanymi 2 kryteria klasyfikacji wywiadów: Stopień, w jakim badacz kieruje wywiadem Liczba badanych uczestniczących w wywiadzie Wywiad kompletnie kierowany - to rozmowa oparta na kwestionariuszu pytań oraz odpowiedzi do wybor...

Metody oddziaływań społecznych

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • prof. dr hab. Krzysztof Rubacha
Pobrań: 63
Wyświetleń: 665

Metody oddziaływań społecznych: Manipulacja - to działanie zmierzające do tego by inni ludzie bezwiednie realizowali cele pomyślane i zamierzone przez manipulatorów; przyjmuje formę fałszowania informacji, pomijania pewnych informacji, powoływanie się na rzekome dowody naukowe itd. Indoktrynacja- p...

Paradygmat cz 1

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • prof. dr hab. Krzysztof Rubacha
Pobrań: 539
Wyświetleń: 4816

PARADYGMAT powszechnie przyjęty system myślowy mieszczący w sobie najogólniejsze przesłanki, modele pojęciowe, teorie i metody służące do rozwiązywania problemów naukowych. W historii badań nad edukacją ukształtowały się trzy główne paradygmaty. Mamy dwa paradygmaty związane z wyjaśnieniami idiogr...

Paradygmat cz 2

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • prof. dr hab. Krzysztof Rubacha
Pobrań: 259
Wyświetleń: 1421

Część nurtów teoretycznych definiuje zmianę w kategoriach stopniowej regulacji (nastawienie na status quo, zaspokojenie potrzeb, integracja społeczna), część w kategoriach radykalnego przewrotu ( nastawienie na strukturalny konflikt, s...

Badanie w działaniu - pomiar

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • prof. dr hab. Krzysztof Rubacha
Pobrań: 231
Wyświetleń: 1148

Pomiar to przypisywanie badanym obiektom wartości zmiennych ( nazw lub liczb) odzwierciedlających rzeczywiste ( empiryczne) stosunki między tymi obiektami. Wyróżniamy cztery poziomy ( skale) pomiarowe : nominalny, porządkowy, interwałowy ( ...

Poznanie naukowe - cechy

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • prof. dr hab. Krzysztof Rubacha
Pobrań: 714
Wyświetleń: 2009

Cechy poznania naukowego: - posługiwanie się danymi empirycznymi - systematyczna i kontrolowana obserwacja losowo dobranych obiektów - replikacja - możliwość powtórzenia badania w celu jego weryfikacji - sceptyczna postawa wobec rzeczywistości - stosowanie dokładnych narzędzi pomiaru - posługi...

Proces badawczy, zmienne

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • prof. dr hab. Krzysztof Rubacha
Pobrań: 574
Wyświetleń: 1330

PLANOWANIE PROCESU BADAWCZEGO Zmienne. Musimy nazwać to co chcemy badać. PRZYKŁAD: Jeśli chcemy zobaczyć czy oceny z matematyki na koniec semestru zależą od płci uczniów to mamy do czynienia z dwoma zjawiskami: z ocenami z matematyki i płcią uczniów. Cechą charakterystyczną tych zjawisk jest to, że...

Redukcja danych- kodowanie

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • prof. dr hab. Krzysztof Rubacha
Pobrań: 350
Wyświetleń: 3416

R EDUKCJA DANYCH - KODOWANIE Redukcja danych polega na ich kodowaniu. Kodowanie to wyszukiwanie i etykietowanie w tekście wskaźników zmiennych (kategorii analitycznych) oraz nadawanie im znaczenia. Są dwa etapy kodowania: Kodowanie rzeczowe i kodowanie teoretyczne. Kodowanie rzeczowe to nadawanie n...

Badanie w działaniu - Reprezentowanie danych

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • prof. dr hab. Krzysztof Rubacha
Pobrań: 154
Wyświetleń: 777

REPREZENTOWANIE DANYCH Reprezentowanie danych to procedura analityczna zmierzająca do zestawienia kodów w celu zbudowania teorii ugruntowanej. Najczęściej wyróżnia się trzy grupy metod reprezentacji danych: 1) Sekwencyjna analiza dyskursu 2) Sekwencyjna analiza

Badanie w działaniu - rodzaje wyjaśnień

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • prof. dr hab. Krzysztof Rubacha
Pobrań: 301
Wyświetleń: 805

Rodzaje wyjaśnień: a) wyjaśnianie nomotetyczne - zmierza do wypracowania uniwersalnych praw, twierdzeń odnoszących się do badanej populacji, pozwalając odkrywać prawidłowości rządzące rzeczywistością edukacyjna. Na podstawie wyjaśnień nomotetycznych można formułować przewidywania, co do przebiegu z...