Prof. dr hab. Krzysztof Rubacha

note /search

Metodologia badań społecznych - pojęcia

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Metodologia badań społecznych
Pobrań: 4053
Wyświetleń: 9394

WYWIAD KOMPLETNIE KIEROWANY: Rozmowa oparta na kwestionariuszu pyt. i odp. do wyboru; Służy do pomiaru zmiennych ilościowych WYWIAD CZĘŚCIOWO KIEROWANY: Rozmowa, gdzie badacz przerywa narrację osoby i zadaje szczegółowe pytania WYWIAD MAŁO KIEROWANY: Rozmowa na temat zainicjowany przez badacz...

Badanie w działaniu - test 2

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Badanie w działaniu
Pobrań: 931
Wyświetleń: 2331

Jeżeli liczba badanych jest mniejsza niż 30 to: Standaryzowanie zmiennej w rozdziale normalnym jest nieefektywne Standaryzowanie zmiennej w rozdziale normalnym jest efektywne Zmienna powinna być standaryzowana w rozkładzie Gonetta (str 227) Wymaganie liniowości związku między zmiennymi jest chara...

Badanie w działaniu - test

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Badanie w działaniu
Pobrań: 1029
Wyświetleń: 2240

N- MAD/II/1T/Imię i nazwisko……………………………………………………………data………. Zadanie II. Chcemy oszacować średnią arytmetyczną stażu pracy nauczycieli w populacji generalnej, po którym ulegają wypaleniu zawodowemu. W tym celu udajemy się do 5 szkół podstawowych w Toruniu i prosimy pracujących tam nauczycieli o wyp...

Metodologia badań społecznych - test

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Metodologia badań społecznych
Pobrań: 2660
Wyświetleń: 5978

dwie grupy studentów biorą udział w eksperymencie w roli osób badanych. W pierwszym etapie oglądają film ze scenami przemocy kobiet nad mężczyznami. Po filmie grupa A słuch wykładu z teorii feminizmu. Grupa B słucha wykładu z teorii ewolucjonizmu. W następnej fazie zadanie wszystkich badanych poleg...

Metodologia badań społecznych - test - Operacjonalizacja zmiennych

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Metodologia badań społecznych
Pobrań: 2310
Wyświetleń: 4942

1. Umieść zmienną pośredniczącą na właściwym kontinuum wpisując określenie "zmienna pośrednicząca" w odpowiednie wykropkowane miejsce: a)zmienne ciągłezmienne dyskretne b)zmienne nominalnezmienne porządkowe c)zmienne niezależnezmienne zależne d)zmienne jakościowezmienne ilościowe e)zmienn...

Stosunek teorii do badań

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
Pobrań: 203
Wyświetleń: 1323

Teoria - konstrukt symboliczny, wyjaśniający związki miedzy zjawiskami Stosunek teorii do badań : - teoria jest punktem wyjścia badań, a badania służą do jej sprawdzenia w rzeczywistości empirycznej. Obrazuje to relacja : TEORIA → BADANIA → TEORIA - badacz, mając jedynie intuicje teoretyczne, pro...

Weryfikacja teorii ugruntowanej

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
Pobrań: 343
Wyświetleń: 1932

WERYFIKACJA TEORII UGRUNTOWANEJ - wszystkie hipotetyczne twierdzenia teorii ugruntowanej wymagają weryfikacji, ponieważ są tekstem, który powstał jako efekt przekształceń i interpretacji tekstu źródłowego; teoria, która sformułowaliśmy j...

Analiza danych jakościowych - Analiza ilościowa

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
Pobrań: 1008
Wyświetleń: 4914

ANALIZA DANYCH JAKOŚCIOWYCH Analiza danych jakościowych jest procesem przekształcania tekstu z notatek terenowych w tekst w postaci teorii ugruntowanej. Badacz w żadnym przypadku nie styka się z innymi danymi niż tekst. To, co może zaobserwować, usłyszeć od badanych też jest tekstem stanowiącym prz...

Typy analizy treści

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
Pobrań: 679
Wyświetleń: 4564

Trzy typy analizy treści: Analiza semantyczna - odkrywa jawną warstwę tekstu, o czym on jest, kto jest bohaterem, jak często się pojawia w porównaniu z innymi bohaterami, w jakim kontekście Analiza semiotyczna - odkrywanie niejawnej warstwy ...

Etapy operacjonalizacji zmiennej

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
Pobrań: 350
Wyświetleń: 1351

Pierwszy blok umiejętności- Procedura standaryzacyjna: KROK I- Definicja zmiennej Zaczynamy od definicji naszej zmiennej , np. definicja „poczucia własnej skuteczności”. Teoretyczne znaczenie definicji musimy przełożyć na język pozycji testu oraz skalę odpowiedzi, jakich będą używać badani. Musimy ...