Prof. dr hab. Krzysztof Marcinek

note /search

Studium wykonalności -opracowanie

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Decyzje inwestycyjne
Pobrań: 763
Wyświetleń: 1799

Feasibility study : Cechy : FS powinno zawierać krytyczną analizę wszystkich aspektów projektu Wynik FS to techniczno-ekonomiczna koncepcja projektu, która zawiera rozwiązania wszystkich aspektów projektu FS Powinno dostarczyć danych do podjęcia decyzji inwestycyjnych Opracowanie (5 uwag) : Ni...

Inwestycje -opracowanie

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Decyzje inwestycyjne
Pobrań: 966
Wyświetleń: 2380

INWESTYCJE W jakie aktywa inwestować? Liczba możliwości inwestycyjnych jest bardzo duża Często projektów (propozycji) jest więcej niż środków Przesłankami do generowania pomysłów są impulsy płynące z 2 obszarów : Z samej firmy : Konieczności inwestycyjne Możliwości (można coś zrobić) Np.

Model budżetowania kapitałowego -opracowanie

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Decyzje inwestycyjne
Pobrań: 287
Wyświetleń: 1372

MODEL BUDŻETOWANIA KAPITAŁOWEGO Prosty model budżetowania kapitałowego : Ustalenie (określenie) budżetu Jak dużo można wydać? Projektowanie i rozwój Jakie cele projektu? Jakie koszty i zyski? Jaki jest typ projektu? Ocena / Ewaluacja Jakie ...

Ocena finansowa -opracowanie

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Decyzje inwestycyjne
Pobrań: 266
Wyświetleń: 1295

OCENA FINANSOWA : Finansowa ocena projektów inwestycyjnych : Różne możliwości pozyskania kapitału : Z rynku kapitałowego Tradycyjny rynek kredytowy (kredyty bankowe) Inni inwestorzy Np.

Okres rachunku -opracowanie

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Decyzje inwestycyjne
Pobrań: 126
Wyświetleń: 812

Okres rachunku : Jest to tak zwany okres obliczeniowy rachunku , składa się z 3 podokresów: Okres przygotowawczo-realizacyjny - zanim inwestycja ruszy są różnego rodzaju prace i zabiegi: Istotne jest pozyskiwanie kapitału Nabywanie gruntu Podział na 2 podokresy : Czas prac analityczno-projektowy...

Przepływy pieniężne -opracowanie

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Decyzje inwestycyjne
Pobrań: 672
Wyświetleń: 2212

PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE Przepływy pieniężne - są to strumienie (netto) różnic (sald) pomiędzy wpływami i wydatkami, jakie zgodnie z dokonanymi prognozami wystąpią w poszczególnych okresach (najczęściej latach, ale mogą być półroczne a nawet kwartalne). Jedynym sposobem spłaty kredytu przy PF jest przy...

Ryzyko -opracowanie - Projekt inwestycyjny

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Decyzje inwestycyjne
Pobrań: 336
Wyświetleń: 1463

Ryzyko Nawet 1 źle podjęty projekt może oznaczać bankructwo : Każdy projekt jest obarczony ryzykiem Najbardziej ryzykowne są projekty infrastrukturalne (badania pokazują, że w 93% projektów przekroczone zostały nakłady) Nawet w krajach rozwiniętych zdarzały się duże przekroczenia nakładów Jaki ...

Decyzje inwestycyjne -sprawy organizacyjne

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Decyzje inwestycyjne
Pobrań: 658
Wyświetleń: 2548

SPRAWY ORGANIZACYJNE Sprawy organizacyjne : Przedmiot jest krótki tematycznie Nie będzie formułek i definicji Egzamin : Test jednokrotnego wyboru Bez punktów ujemnych Na egzamin przynieść: Kalkulator naukowy Ołówek Inwestycję są rozumian...

Budżetowanie kapitału- opracowanie

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Decyzje inwestycyjne
Pobrań: 392
Wyświetleń: 1043

Budżetowanie kapitału - jest to wielofazowy proces, którego podstawowym celem jest zapewnienie, że dostępne (nasze i te, które możemy pozyskać z zewnątrz - kapitały obce) dla firmy zasoby kapitałowe zostaną zaangażowane w kreujące wartość projekty inwestycyjne, które w jak najlepszy sposób będą przy...

Pytania egzaminacyjne - Identyfikacja ryzyka

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Decyzje inwestycyjne
Pobrań: 924
Wyświetleń: 1904

Egzamin decyzje inwestycyjne sesja zimowa 2005 prof. Marcinek Teoria: 1.Identyfikacja ryzyka (ostatni wykład) a)debata publiczna b)ocena niepewności… c)metoda probabilistycznej… d)Żadna z powyższych 2.Przesłanki PPP (partnerstwo(?) publiczno-prawne) 3.Umowy dotyczące BOT 4.Charakterystyka i...