Prof. dr hab. Krystian Heffner - strona 2

note /search

Wykład - Gospodarka przestrzenna jako gospodarka zasobami środowiska

  • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
  • Urbanistyka i planowanie przestrzenne
Pobrań: 105
Wyświetleń: 630

Wykład VI 7 maja 2013 1. • • • Gospodarka przestrzenna jako gospodarka zasobami środowiska Zasoby środowiska nie są nieograniczone częśd z nich ma charakter zasobów nieodnawialnych Utrzymanie odnawialnych zasobów środowiska...

Wykład - Wizja miast XXI wieku - Nowa Karta Ateoska, Karta Lipska i Ag...

  • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
  • Urbanistyka i planowanie przestrzenne
Pobrań: 252
Wyświetleń: 1449

Wykład VII 14 maja 2013 09:51 Wizja miast XXI wieku - Nowa Karta Ateoska, Karta Lipska i Agenda Terytorialna 1. Geneza i cele Nowej Karty Ateoskiej (NKA.) • Świadome nawiązanie do przesłania "starej" Karty Ateoskiej z 1933r. • NKA opracowana przez Europejską Radę Urbanistów z myślą...

Wykład - planowanie przestrzenne jako instrument polityki lokalnej

  • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
  • Urbanistyka i planowanie przestrzenne
Pobrań: 203
Wyświetleń: 896

Wykład VIII 28 maja 2013 Temat: PLANOWANIE PRZESTRZENNE JAKO INSTRUMENT POLITYKI LOKALNEJ 1. Polityka przestrzenna:  Polityka odnosząca się do całości zagadnieo rozwoju i zagospodarowania przestrzennego lub do wybranych kwestii przestrzennych szczególnie znacząco rzutujących na procesy rozwo...

Wykład - System prawny planowania przestrzennego

  • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
  • Urbanistyka i planowanie przestrzenne
Pobrań: 70
Wyświetleń: 427

Wykład IX 4.06.2013 Temat: System prawny planowania przestrzennego 1. Standardy prawne planowania przestrzennego w demokratycznym paostwie prawnym  Ochronie prawnej podlega istniejące zagospodarowanie terenu, nowe zagospodaro...