Prof. dr hab. Konstanty Wojtaszczyk - strona 9

System polityczny Węgier

 • Uniwersytet Warszawski
 • prof. dr hab. Konstanty Wojtaszczyk
 • Współczesne systemy polityczne
Pobrań: 161
Wyświetleń: 539

dr hab. Konstanty A. Wojtaszczyk. Notatka składa się z 37 stron. Notatka porusza między innymi zagadnienia takie jak:system polityczny Węgier, Konstytucja, co nowego przyniosła nowa konstytucja, konstytucyjny system organów państwa, parlament, skład parlamentu, organizacja wewnętrzna. ...

Partie ekologiczne

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • prof. dr hab. Konstanty Wojtaszczyk
 • Systemy polityczne
Pobrań: 14
Wyświetleń: 707

. CHARAKTERYSTYKA PARTII EKOLOGICZNYCH. Główne idee: więcej wspóldecydowania obywateli przez decentralizację politycznych procesów rozstrzygania, ograniczenie wzrostu gospodarczego odbywające się kosztem środowiska naturalnego(odrzucenie energi jądrowej, rozbrojenie w Europie, ochrona środowiska , ...

Partie socjalistyczne i socjaldemokratyczne

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • prof. dr hab. Konstanty Wojtaszczyk
 • Systemy polityczne
Pobrań: 35
Wyświetleń: 469

. CHARAKTERYSTYKA PARTII SOCJALISTYCZNYCH I SOCJALDEMOKRATYCZNYCH. Główne idee: różne warianty w ramach tzw. socjalizmu demokratycznego; demokracja gospodarczo socjalna, polityczna, kulturalna, międzynarodowa. Przykład partii: SPD...

Funkcje rządzenia partii politycznych

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • prof. dr hab. Konstanty Wojtaszczyk
 • Systemy polityczne
Pobrań: 14
Wyświetleń: 427

FUNKCJE RZĄDZENIA PARTII POLITYCZNYCH - SPOSOBY PRZEJAWIANIA SIĘ. Funkcje rządzenia realizuje partia, która wygrała wybory. W konsekwencji tego - samodzielnie lub w koalicji z innymi partjami - obsadza stanowiska państwowe. W warunkach państwa demokratycznego udzial w rządzeniu mają również partie ...

Prezydialne systemy polityczne

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • prof. dr hab. Konstanty Wojtaszczyk
 • Systemy polityczne
Pobrań: 56
Wyświetleń: 539

PREZYDIALNE SYSTEMY POLITYCZNE - ISTOTA I RODZAJE. TRZY MODELE SYSTEMÓW PREZYDIALNYCH system prezydencki w USA - głowa państwa, szef rządu i minister w Ameryce Łacińskiej - głowa państwa, szef rządu, ale ograniczony przez gabinet system kolegialny w Szwajcarii - 7-osobowa Rada Związkowa, będąca ...

Samorząd społeczny

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • prof. dr hab. Konstanty Wojtaszczyk
 • Systemy polityczne
Pobrań: 70
Wyświetleń: 497

SAMORZĄD SPOŁECZNY, ISTOTA, RODZAJE, SENS USTROJOWY. SAMORZĄDY SPOŁECZNE TERYTORIALNE - ludność np. gminy, powiatu, bo samorząd terytorialny w gminie to jego mieszkańcy, zaś rada miejska, czy burmistrz to tylko organy FUNKCJONALNE - organizacje skupiające np. stowarzyszenie dziennikarzy, samorząd...

System polityczny Republiki Białoruś

 • Uniwersytet Warszawski
 • prof. dr hab. Konstanty Wojtaszczyk
 • Współczesne systemy polityczne
Pobrań: 98
Wyświetleń: 490

dr hab. Konstanty A. Wojtaszczyk. Notatka składa się z 13 stron. Notatka porusza między innymi zagadnienia takie jak: geneza ustroju, prezydent, parlament, rząd, kompetencje, Izba Przedstawicieli, Rada Republiki, Sąd Konstytucyjny....

Partie chadeckie

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • prof. dr hab. Konstanty Wojtaszczyk
 • Systemy polityczne
Pobrań: 21
Wyświetleń: 784

CHARAKTERYSTYKA PARTII CHADECKICH Partie Chrześcijańskie ich główne idee: chrześcijaństwo, antykomunizm, wolna gospodarka. Przykłady partii: CDU, CSU-RFN, OVP-Austria, Chrześcijańsko-Demokratyczne Stonnictwo Pracy-Polska. ...

Partie konserwatywne

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • prof. dr hab. Konstanty Wojtaszczyk
 • Systemy polityczne
Pobrań: 0
Wyświetleń: 462

CHARAKTERYSTYKA PARTII KONSERWATYWNYCH. Główne idee: zachowanie gospodarki rynkowej , silne państwo wewnątrz i na zewnątrz, akcentowanie antysocjalizmu. Przyklady partii: Conservative Party-W.B., Finna Fail-Irlandia, Partia Konserwatywna...

Funkcja wyborcza partii politycznych

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • prof. dr hab. Konstanty Wojtaszczyk
 • Systemy polityczne
Pobrań: 0
Wyświetleń: 315

FUNKCJA WYBORCZA PARTII POLITYCZNYCH - SPOSOBY PRZEJAWIANIA SIĘ. Funkcja wyborcza partii politycznych polega na budowaniu programów, selekcji kandydatów i uczestnictwu w wyborach. W państwach niedemokratycznych ta funkcja schodzi na drugi plan lub nie jest w ogóle realizowana. ...