Prof. dr hab. Konstanty Wojtaszczyk - strona 3

Amerykański model badania zgodności prawa z konstytucją

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • prof. dr hab. Konstanty Wojtaszczyk
 • Systemy polityczne
Pobrań: 126
Wyświetleń: 623

. AMERYKAŃSKI MODEL BADANIA ZGODNOŚCI PRAW A Z KONSTYTUCJĄ BADANIE ZGODNOŚCI PRAWA Z KONSTYTUCJĄ - DWA TRYBY TRYB AMERYKAŃSKI - przez Sąd Najwyższy USA zaleta: to trzecia władza bada, nie jest koniunkturalna (sędziowie wybierani przez Prezydenta za zgodą Senatu, dożywotnio, duża pensja 40 tys. $ ...

Autonomia-uwarunkowania, istota

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • prof. dr hab. Konstanty Wojtaszczyk
 • Systemy polityczne
Pobrań: 63
Wyświetleń: 721

AUTONOMIA - UWARUNKOWANIA, ISTOTA, PRZYKŁADY. Autonomia to wewnętrzne samozarządzanie częścią terytorium państwa na podstawie kompetencji ustawodawczych, dotyczących spraw o lokalnym znaczeniu. Przyczyny tworzenia autonomii są zróżnicowane. Wśród najważniejszych można wymienić: uwarunkowania geogra...

Bikameralizm i jego funkcje

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • prof. dr hab. Konstanty Wojtaszczyk
 • Systemy polityczne
Pobrań: 518
Wyświetleń: 2814

16. BIKAMERALIZM I JEGO FUNKCJE PARLAMENT jest najważniejszym organem przedstawicielskim. w państwie demokratycznym, zgodnie z zasadą podziału władz, parlament jest organem w jednym z trzech pionów państwowych i nie zajmuje uprzywilejowanej ...

Funkcjonowanie wymiaru systemu politycznego

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • prof. dr hab. Konstanty Wojtaszczyk
 • Systemy polityczne
Pobrań: 63
Wyświetleń: 567

CHARAKTERYSTYKA FUNKCJONALNEGO WYMIARU SYSTEMU POLITYCZNEGO. PODSYSTEM FUNKCJONALNY - składa się z ogółu funkcji i ról wypełnianych przez poszczególne elementy podsystemu instytucjonalnego oraz przez system polityczny w całości; funkcje, jakie system polityczny pełni wobec otoczenia FUNKCJA - każd...

Normatywny wymiar systemu politycznego

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • prof. dr hab. Konstanty Wojtaszczyk
 • Systemy polityczne
Pobrań: 140
Wyświetleń: 973

CHARAKTERYSTYKA NORMATYWNEGO WYMIARU SYSTEMU POLITYCZNEGO PODSYSTEM NORMATYWNY (REGULACYJNY) - ogół norm, za pośrednictwem których regulowane są stosunki społeczno-polityczne; obejmuje NORMY PRAWNE - normy prawa publicznego (od organów państwowych) / normy prawa prywatnego (pozarządowe np. statut)...

Partie skrajnie prawicowe

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • prof. dr hab. Konstanty Wojtaszczyk
 • Systemy polityczne
Pobrań: 21
Wyświetleń: 658

CHARAKTERYSTYKA PARTII SKRAJNIE PRAWICOWYCH. Główne idee:konglomerat rasistowskich, antysemickich, nacjonalistycznych i autorytarnych postulatów. Wrogość wobec cudzoziemców. Partie: Ku-Klux-Klan, Front Narodowy Głównymi czynnikami podziału na różne partie , ale także czynnikami ich rozwoju są: p...

Ewolucja konstytucji pisanej

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • prof. dr hab. Konstanty Wojtaszczyk
 • Systemy polityczne
Pobrań: 252
Wyświetleń: 1477

. EWOLUCJA KONSTYTUCJI PISANEJ ETAPY ROZWOJU KONSTYTUCJONALIZMU ETAP PIERWSZY - koniec XVIII w. - do końca I Wojny Światowej dlaczego dopiero wówczas ? PRZYCZYNY zapotrzebowanie na konstytucję po doświadczeniach z oświeceniem (tzn. Biblia już nie wystarcza) okres wielkich socjalnych przeobrażeń...

Formy przejawiania się suwerenności narodu

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • prof. dr hab. Konstanty Wojtaszczyk
 • Systemy polityczne
Pobrań: 441
Wyświetleń: 994

34. FORMY PRZEJAWIANIA SIĘ SUWERENNOŚCI NARODU ZASADA SUWERENNOŚCI - nie w sensie stosunków międzynarodowych, przechodziła ewolucję Podmiot władzy - SUWEREN - ulegał zmianom wraz z rozwojem państwa Początkowo w systemach absolutnych (monarchia despotyczna) suwerenem był MONARCHA (dysponował całoś...

Funkcje głowy państwa w sytsemach prezydialnych

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • prof. dr hab. Konstanty Wojtaszczyk
 • Systemy polityczne
Pobrań: 112
Wyświetleń: 539

15. FUNKCJE GŁOWY PAŃSTWA W SYSTEMACH PREZYDIALNYCH Instytucja głowy państwa powstała w późnofeudalnym systemie politycznym. Jest to organ jednoosobowy : w monarchiach - monarcha w republikach - prezydent Ale znane są również kolegialne (wieloosobowe) głowy państwa np. Rada Państwa w NRD i PRL ora...

Funkcje parlamentu - FUNKCJA USTAWODAWCZA

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • prof. dr hab. Konstanty Wojtaszczyk
 • Systemy polityczne
Pobrań: 77
Wyświetleń: 2058

FUNKCJE PARLAMENTU Parlament spełnia 4 funkcje FUNKCJA USTROJODAWCZA - polega na określeniu ustroju państwa, zwłaszcza poprzez uchwalenie konstytucji FUNKCJA USTAWODAWCZA - istotnym elementem działalności parlamentu jest tworzenie prawa. Z funkcją ustawodawczą wiążę się PROCES USTAWODAWCZY, który...