Prof. dr hab. Kazimierz Zieliński

note /search

Opracowane zagadnienia z polityki społecznej

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Polityka społeczna
Pobrań: 4305
Wyświetleń: 8988

...Najwyższy odsetek bezrobotnych zanotowano w 1993 r.- wynosił on 16,4% (biorąc pod uwagę lata 1990-2008). Według najświeższych danych GUS-u stopa bezrobocia rejestrowanego w końcu września 2008 r. wyniosła przeciętnie w kraju 8,9%. Do województw o najwyższej stopie bezrobocia należały także: ś...

Polityka społeczna - wykłady - konkurencja doskonała

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Polityka społeczna
Pobrań: 2499
Wyświetleń: 15708

Prowadzący to prof. dr hab. Kazimierz Zieliński. Notatka składa się z wykładów, pytania i kwestie poruszane na egzaminie. Możemy dzięki niej poznać takie pojęcia, jak: konkurencja doskonała, dochód pełny, granica ubóstwa, uwarunkowania polityki społecznej, procesy migracyjne, dylematy funkcjono...

Rola pracowników socjalnych

 • Polityka społeczna
Pobrań: 1078
Wyświetleń: 3339

„Pracownikiem socjalnym może być osoba, która ma odpowiednie kwalifikacje zawodowe, tzn. ukończyła szkołę pracowników socjalnych lub studia wyższe o kierunku: praca socjalna, polityka społeczna, resocjalizacja, socjologia, pedagogika, psychologia lub inne pokrewne (…) pracownikiem socjalnym może ...

Dobrobyt

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Polityka społeczna
Pobrań: 1400
Wyświetleń: 2555

Dobrobyt to maksymalizacja użyteczności, zadowolenia, satysfakcji z konsumpcji dóbr. Jak mierzyć dobrobyt? -rzeczywista konsumpcja -dochód -wydatki Dochód to strumień środków finansowych uzyskiwanych z majątku (rzeczowy, finansowy, ludzki) Dochód pełny = dochód pieniężny + dochód niepienięż...

Efektywność, użyteczność

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Polityka społeczna
Pobrań: 980
Wyświetleń: 2394

Cel gospodarowania w skali makroekonomicznej: -osiągnięcie dobrobytu (trudnego do zdefiniowania) Dobrobyt to maksymalizacja użyteczności. W= f(Uᵃ, U ᵇ) = maksymalizacja Uᵃ= f(Xᵃ, Yᵃ) Uᵇ=f(Xᵇ,Yᵇ) użyteczność osoby b zależy od ilości konsumowanych dóbr i preferencji Potrzeby są nieograniczone...

Kwestia społeczna, polityka społeczna

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Polityka społeczna
Pobrań: 987
Wyświetleń: 2254

Kwestie społeczne- efekt asymetrycznych przekształceń w rozwoju gospodarczym, które powodują zagrożenia społeczne - efekt niezgodności idei społecznych z rzeczywistością - problem o wysokim stopniu dotkliwości , kreujący krytyczne sytuacje w życiu jednostki i zbiorowości implikujący trwałe zakł...

Nierówności

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Polityka społeczna
Pobrań: 1225
Wyświetleń: 2709

Nierówności -różnice między grupami społecznymi -problemy Z pomiarem ( jaka miara jakościowa, dochód pełny czy pieniężny, zdefiniowanie jednostki dochodowej, jaki okres, jak zmierzyć statystycznie (np. wariancje, odchylenie standardowe)

Opieka zdrowotna i edukacja

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Polityka społeczna
Pobrań: 966
Wyświetleń: 1841

OPIEKA ZDROWOTNA - jest podstawowym prawem i dlatego powinno być zapewniona przez państwo? - argument niewystarczający -jest zwykłym towarem, który powinien być rozdzielony na rynku? ( nie jest zwykłym towarem, zła jakość usługi może skutkować poważnymi konsekwencjami) - czy zwiększać wydatki ...

Ubóstwo

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Polityka społeczna
Pobrań: 819
Wyświetleń: 2688

Ubóstwo- stan różnego rodzaju braków i to takiego rodzaju o takich rozmiarach że konkretny człowiek permanentnie nie zaspokaja swoich potrzeb, czuje się poniżony w swojej godności i jego osoba jest w kryzysie, którego nie jest w stanie przezwyciężyć Przyczyny ubóstwa: -teoria skażonych charakte...

Polityka a kwestia społeczeństwa

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Polityka społeczna
Pobrań: 840
Wyświetleń: 2849

Prowadzący to prof. dr Kazimierz Zieliński. Notatka dzieli się na dwa pliki - pierwszy dotyczy Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (liczy 3 strony), drugi kwestii społecznej w polityce (20 stron). Dzięki zawartości notatek możemy zdobyć inf...