Prof. dr hab. Jurek Olszewski

note /search

Zasady reprezentacji spółki jawnej, rodzaje spółek - wykład.

 • Uniwersytet Rzeszowski
 • Prawo handlowe
Pobrań: 427
Wyświetleń: 2079

Zasady reprezentacji spółki jawnej (pojęcie reprezentacji, charakter prawny przepisów KSH określających zasady reprezentacji, możliwe sposoby reprezentacji spółki). Zasady reprezentacji spółki jawnej Reprezentacja - dokonywanie w imieniu spółki i z bezpośrednim skutkiem dla niej czynności sądowych ...

Formy umowy, podstawy prawa handlowego - wykład.

 • Uniwersytet Rzeszowski
 • Prawo
Pobrań: 140
Wyświetleń: 1001

1. Podaj definicję przedsiębiorcy i działalności gospodarczej z ustawy o swobodzie działalności gospodarczej. Działalnością gospodarczą jest zarobkowa działalność wytwórcza, budowlana, handlowa, usługowa oraz poszukiwanie, rozpoznawanie i wydobywanie kopalin ze złóż, a także działalność zawodowa, w...

Definicja oznaczenia geograficznego - wykład.

 • Uniwersytet Rzeszowski
 • Prawo handlowe
Pobrań: 49
Wyświetleń: 1155

definicję oznaczenia geograficznego i napisz, kto może uzyskać takie prawo. [art. 174-175] Definicja: Oznaczeniami geograficznymi, są oznaczenia słowne odnoszące się bezpośrednio lub pośrednio do nazwy miejsca, miejscowości, regionu lub kraju (teren), które identyfikują towar jako pochodzący z tego...

Uprzywilejowanie akcji, uprawnienia - wykład.

 • Uniwersytet Rzeszowski
 • Prawo handlowe
Pobrań: 77
Wyświetleń: 847

Proszę porównać uprzywilejowanie akcji (art. 351 KSH) oraz uprzywilejowanie akcjonariusza (art. 354 KSH) i wskazać na znaczenie tego rozróżnienia w przypadku zbycia akcji. Uprzywilejowana akcja Uprzywilejowany akcjonariusz Źródło Statut Przykładowy zakres uprzywilejowania Prawo głosu Prawo do dywid...

Czynności a Rada Wierzycieli - wykład.

 • Uniwersytet Rzeszowski
 • Prawo handlowe
Pobrań: 35
Wyświetleń: 840

Jakie czynności nie mogą być dokonywane bez zezwolenia Rady Wierzycieli? [art. 206] 1. W postępowaniu obejmującym likwidację majątku upadłego zezwolenia rady wierzycieli wymagają następujące czynności: dalsze prowadzenie przedsiębiorstwa przez syndyka, jeżeli ma trwać dłużej niż trzy miesiące od dn...

Porozumienia ograniczające konkurencję - wykład.

 • Uniwersytet Rzeszowski
 • Prawo handlowe
Pobrań: 231
Wyświetleń: 1799

porozumienia ograniczające konkurencję. Zakazane są porozumienia, których celem lub skutkiem jest wyeliminowanie, ograniczenie lub naruszenie w inny sposób konkurencji na rynku właściwym, polegające w szczególności na: ustalaniu, bezpośrednio lub pośrednio, cen i innych warunków zakupu lub sprzedaż...

Odpowiedzialność z tytułu gwarancji - wykład.

 • Uniwersytet Rzeszowski
 • Prawo handlowe
Pobrań: 42
Wyświetleń: 840

odpowiedzialność z tytułu gwarancji przy umowie sprzedaży konsumenckiej w oparciu o ustawę o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (proszę uwzględnić: powstanie odpowiedzialności, roszczenia kupującego, podmiot odpowiedzialny, warunki realizacji roszczeń, c...

Reklama porównawcza, a dobre obyczaje - wykład.

 • Uniwersytet Rzeszowski
 • Prawo handlowe
Pobrań: 84
Wyświetleń: 994

kiedy reklama porównawcza narusza dobre obyczaje. jest reklamą wprowadzającą w błąd - dokonując oceny reklamy wprowadzającej w błąd należy uwzględnić wszystkie jej elementy; w sposób nierzetelny i nie dający się zweryfikować na podstawie obiektywnych kryteriów porównuje te towary lub usługi zaspoka...